Jørgen Botnan

Gå til hovedinnhold
Foto: Jørgen Botnan

Jørgen Botnan

Sjefshacker Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)

Jørgen Botnan er sjefshacker i NSM. Han har siden 2006 vært ansvarlig for å etablere og utvikle Norges nasjonale kapasitet innen inntrengingstesting. NSMs tilnærming til inntrengingstesting er helhetlig og omfatter logiske (digitale), administrative, menneskelige og fysiske sikkerhetsbarrierer.