Frode Lervik

Gå til hovedinnhold
Foto: Frode Lervik

Frode Lervik

Seniorrådgiver PA Consulting

Frode Lervik er seniorrådgiver i PA Consulting hvor han følger utviklingen i finanssektoren, finansiell infrastruktur og betalingsmarkedet tett. I snart 25 år som rådgiver har Frode bistått kunder i strategiutvikling og digitalisering, fusjons- og oppkjøpsprosesser, implementering av ny regulering og gjennomføring av større endringsprogrammer. Han skriver regelmessig om aktuelle temaer, trender og utviklingstrekk, senest i PAs rapport «Inflection Point» med fokus på det nordiske betalingsmarkedet og er brukt som kommentator i internasjonale bransjetidsskrifter. Frode er økonom med utdanning fra MIT, NHH og ESADE.