Anna Grinaker

Gå til hovedinnhold
Foto: Anna Grinaker

Anna Grinaker

Direktør, Finansiell infrastruktur i Norges Bank

Anna Grinaker er direktør for enheten Finansiell infrastruktur i Norges Bank. Enheten overvåker og fører tilsyn med sentrale systemer i betalingssystemet og annen finansiell infrastruktur. I perioden 2006 til 2011 jobbet hun i Finansmarkedsavdelingen i Finansdepartementet. Før hun begynte i departementet jobbet hun i Finanstilsynet med tilsyn av verdipapirforetak og verdipapirfond. Anna Grinaker er utdannet sosialøkonom (Cand.oecon.) fra universitet i Oslo i 1999.