Velkommen!

Gå til hovedinnhold
april

Bærekraftkonferansen 2021

Tid: 14. april kl. 10.00-12.00

Sted: Digitalt arrangement

Deltakeravgift: 650 kr.

Bærekraftkonferansen 2021 er nå vel over for denne gangen. Tusen takk til alle som bidro til et godt program, og til alle dere som deltok.

Opptaket av konferansen vil bli delt med alle deltakere i etterkant av arrangementet i en begrenset periode. En e-post med lenke til websiden vil bli sendt ut torsdag 15. april.

Bærekraftkonferansen 2021

Velkommen!

Den største muligheten siden den industrielle revolusjonen!

Dette sier klimatsar John Kerry om overgangen til lavutslippssamfunnet. EU har vedtatt historiens mest ambisiøse omstillingsprogram. Dette kan få massive konsekvenser for norsk næringsliv. Håndtert riktig vil det kunne gi store muligheter for økt verdiskapning og økt eksport, håndtert feil vil resultatet være varig svekket konkurransekraft.

Finans Norge ønsker velkommen til Bærekraftkonferansen 2021, som i år arrangeres digitalt den 14. april. Målgruppen for konferansen er representanter fra finansnæringen, politikere og myndigheter, miljøbevegelsen og næringslivet.

Les mer om arrangementet her!

Hva skal til for at Norge skal lykkes med omstillingen?

Norske myndigheter spiller en avgjørende rolle for at Norge skal lykkes i omstillingen. Finansminister Jan Tore Sanner kommer for å fortelle om hvordan de legger til rette for at norsk næringsliv skal kunne gripe denne muligheten, og ledere fra både forskning, finans og næringsliv kommer for å diskutere både hva myndighetene bør gjøre, men også hva finans og øvrig næringsliv selv kan gjøre og forventningene til hverandre.

Om programmet

Årets konferanse har undertittelen «Finansnæringen og det grønne skiftet – implikasjoner for næringslivet». Gjennom hele arrangementet ønsker vi å belyse hvilke muligheter som ligger i det grønne skiftet, og hva vi må gjøre for å kunne bruke EUs arbeid innen bærekraftig finans for å styrke norsk næringslivs konkurransekraft. Noen av de aktuelle problemstillingene som vil bli diskutert denne formiddagen er: 

•  Norske myndigheters rolle i omstillingen – Tar vi de riktige grepene?

•  Finansnæringens rolle i omstillingen – Hvordan kan finans akselerere
    skiftet?

•  Næringsliv og finans – Gjensidige forventinger og hvordan sammen løse de
    utfordringene?

 

Her finner du programmet

 

Praktisk gjennomføring

Arrangementet sendes live fra studio i Oslo. Lenke til sendingen vil bli sendt ut til alle påmeldte dagen i forkant av webinaret (Vimeo). Opptak av arrangementet vil være tilgjengelig i en periode i etterkant.

 

Vel møtt!