Velkommen!

Gå til hovedinnhold
juni

Bankregulatorisk fagseminar 2021

Tid: 9. juni 2021 kl. 10.00 til 14.45

Sted: Digitalt arrangement

 

Bankregulatorisk fagseminar er nå vel over for denne gang, Tusen takk til dere som bidro til et godt program, og til alle dere som deltok på arrangementet!

Bankregulatorisk fagseminar 2021

Velkommen!

Det er fortsatt høy endringstakt når det gjelder nasjonal og internasjonal bankregulering. Reguleringene innebærer helt sentrale rammebetingelser for næringen. Manglende oversikt over status og utvikling medfører derfor både strategisk og forretningsmessig risiko, så vel som compliancerisiko. På Finans Norges bankregulatorisk fagseminar 9. juni får du god oversikt over de mest sentrale utviklingstrekkene.

Les mer om arrangementet her!

Målgruppen er styremedlemmer og banksjefer i mindre og mellomstore banker, samt medarbeidere innenfor områder som økonomi/regnskap, risikostyring, compliance og internrevisjon i bankene, samt andre som interesserer seg for bankenes rammebetingelser.

Et spennende og aktuelt program er nå klart. Her er noen av temaene som du vil få du høre mer om under seminaret:

  • Aktuelle kapitalkravsaker – nytt fra Finanstilsynet
  • Finanstilsynets internasjonale arbeid og noen aktuelle internasjonale saker
  • Nye EU/EØS-regler for bankene – informasjon fra ESA
  • Compliance i praksis
  • Oppdatering om den nye finansavtaleloven
  • Hvitvaskingsregelverket – oppdatert status

Utover allerede annonsert program, er seminaret utvidet med en ekstra internasjonal del med bidragsytere fra ESA fra kl. 13.45 til 14.45.

Her finner du endelig program

 

Praktisk gjennomføring

Arrangementet sendes live fra studio i Oslo. Lenke til sendingen vil bli sendt ut til alle påmeldte dagen i forkant av webinaret. Det siste innlegget med ESA vil være mulig å se i etterkant som opptak via tilsendt lenke.

 

Vel møtt!