Foredragsholdere

Gå til hovedinnhold
juni

Bankregulatorisk fagseminar 2021

Tid: 9. juni 2021 kl. 10.00 til 14.45

Sted: Digitalt arrangement

 

Bankregulatorisk fagseminar er nå vel over for denne gang, Tusen takk til dere som bidro til et godt program, og til alle dere som deltok på arrangementet!

Bankregulatorisk fagseminar 2021

Foredragsholdere

Ann Viljugrein. Foto.

Ann Viljugrein

Avdelingsdirektør Finanstilsynet

Ann Viljugrein er avdelingsdirektør i Avdeling for bank- og forsikringstilsyn i Finanstilsynet. Viljugrein kom fra stillingen som nestleder i avdelingen. Hun ble ansatt i Finanstilsynet i 1995 i Seksjon for dokumentbasert tilsyn og analyser. Hun var ansatt i Norges Bank i perioden 1998-1999, og i Arbeids- og inkluderingsdepartementet fra 2004-2007. Fra 2007 har hun vært ansatt i Finanstilsynets Seksjon for soliditetsregulering. Viljugrein er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Foto: Nils Henrik Heen

Nils Henrik Heen

Juridisk direktør, Finans Norge

Nils Henrik Heen har arbeidet som advokat i Finans Norge siden 2015. I september 2019 tiltrådte han i stillingen som juridisk direktør i selskapet. Han har tidligere erfaring fra Forbrukerrådet og som dommerfullmektig ved Ringerike tingrett. Heen har en Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. 

Foto: Mirella E. Grant

Mirella E. Grant

Konserndirektør Group compliance i DNB

Mirella E. Grant har vært konserndirektør Group compliance i DNB siden 2018. Hun har tidligere jobbet som avdelingsdirektør i Finansdepartementet. Hun har videre erfaring fra Bayerische Landesbank og Verdipapirsentralen. Hun er utdanndet samfunnsøkonom fra Universitetet i Køln, Tyskland. Master of Science fra London School of Economics.

Brita Daae Hrenovica

Internasjonal koordinator i Finanstilsynet

Brita Daae Hrenovica er internasjonal koordinator i Finanstilsynet, avdeling for bank og forsikringstilsyn. Hun har jobbet i Finanstilsynet i over syv år. Hun har tidligere erfaring som advokat i Kvale Advokatfirma og advokat/advokatfullmektig i advokatfirmaet Hjelseth, Kilstad & Borgen DA. Hun har master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Atle Roaldsøy.foto.

Atle Roaldsøy

Advokat, Finans Norge

Atle Roaldsøy arbeider med spørsmål som gjelder økonomisk kriminalitet og hvitvasking i Finans Norge, finansjuridisk enhet. Før det var han fagdirektør i Internasjonal seksjon, Justis- og beredskapsdepartementet. Atle har bred erfaring fra påtalemyndigheten og har blant annet vært påtaleleder ved Økonomiavsnittet i Oslo Pd og leder for Hvitvaskingsenheten i ØKOKRIM. Han har hovedsakelig arbeidet med internasjonale saker innenfor området økonomisk kriminalitet, med et særlig fokus på korrupsjons- og hvitvasking. Han ledet Norges delegasjoner til OECD Working Group on Bribery og GRECO, og har deltatt aktivt i arbeid med nasjonal og internasjonal oppfølging av FN-konvensjonen mot korrupsjon. Han var leder for Norges delegasjon til FATF 2005-2009. Atle var medlem av hvitvaskingslovutvalget som skulle følge opp FATFs 40 anbefalinger og evalueringsrapport om Norge fra 2014, samt EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Han deltok også i utvalget som utredet forrige revisjon av hvitvaskingsregelverket.

Sveinung Sleire

Kommunikasjonssjef Finans Norge

Sveinung Sleire er kommunikasjonssjef for området bank og kapitalmarked i Finans Norge. Sveinung har tidligere erfaring fra Bloomberg, med ansvar for å dekke norsk økonomi, Norges Bank og oljefondet. Han har videre erfaring fra det norske obligasjonsmarkedet i Nordic Trustee, og som rådgiver i Olje- og energidepartementet med eieroppfølging av statens eierskap i Equinor og Petoro. Han har en mastergrad i finans fra Frankrike ved universitetet Panthéon-Assas Paris II.

Kontaktpersoner

  • Marielle Arvesen

    Event- og markedskoordinator

    23 28 42 96

    Send e-post

Finans Norge arrangementer

Se alle arrangementer