Foredragsholdere

Gå til hovedinnhold

Foredragsholdere

Ann Viljugrein. Foto.

Ann Viljugrein

Avdelingsdirektør Finanstilsynet

Ann Viljugrein er avdelingsdirektør i Avdeling for bank- og forsikringstilsyn i Finanstilsynet. Viljugrein kom fra stillingen som nestleder i avdelingen. Hun ble ansatt i Finanstilsynet i 1995 i Seksjon for dokumentbasert tilsyn og analyser. Hun var ansatt i Norges Bank i perioden 1998-1999, og i Arbeids- og inkluderingsdepartementet fra 2004-2007. Fra 2007 har hun vært ansatt i Finanstilsynets Seksjon for soliditetsregulering. Viljugrein er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Foto: Nils Henrik Heen

Nils Henrik Heen

Juridisk direktør, Finans Norge

Nils Henrik Heen har arbeidet som advokat i Finans Norge siden 2015. I september 2019 tiltrådte han i stillingen som juridisk direktør i selskapet. Han har tidligere erfaring fra Forbrukerrådet og som dommerfullmektig ved Ringerike tingrett. Heen har en Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. 

Foto: Mirella E. Grant

Mirella E. Grant

Konserndirektør Group compliance i DNB

Mirella E. Grant har vært konserndirektør Group compliance i DNB siden 2018. Hun har tidligere jobbet som avdelingsdirektør i Finansdepartementet. Hun har videre erfaring fra Bayerische Landesbank og Verdipapirsentralen. Hun er utdanndet samfunnsøkonom fra Universitetet i Køln, Tyskland. Master of Science fra London School of Economics.

Brita Daae Hrenovica

Internasjonal koordinator i Finanstilsynet

Brita Daae Hrenovica er internasjonal koordinator i Finanstilsynet, avdeling for bank og forsikringstilsyn. Hun har jobbet i Finanstilsynet i over syv år. Hun har tidligere erfaring som advokat i Kvale Advokatfirma og advokat/advokatfullmektig i advokatfirmaet Hjelseth, Kilstad & Borgen DA. Hun har master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Atle Roaldsøy.foto.

Atle Roaldsøy

Advokat, Finans Norge

Atle Roaldsøy arbeider med spørsmål som gjelder økonomisk kriminalitet og hvitvasking i Finans Norge, finansjuridisk enhet. Før det var han fagdirektør i Internasjonal seksjon, Justis- og beredskapsdepartementet. Atle har bred erfaring fra påtalemyndigheten og har blant annet vært påtaleleder ved Økonomiavsnittet i Oslo Pd og leder for Hvitvaskingsenheten i ØKOKRIM. Han har hovedsakelig arbeidet med internasjonale saker innenfor området økonomisk kriminalitet, med et særlig fokus på korrupsjons- og hvitvasking. Han ledet Norges delegasjoner til OECD Working Group on Bribery og GRECO, og har deltatt aktivt i arbeid med nasjonal og internasjonal oppfølging av FN-konvensjonen mot korrupsjon. Han var leder for Norges delegasjon til FATF 2005-2009. Atle var medlem av hvitvaskingslovutvalget som skulle følge opp FATFs 40 anbefalinger og evalueringsrapport om Norge fra 2014, samt EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Han deltok også i utvalget som utredet forrige revisjon av hvitvaskingsregelverket.

Sveinung Sleire

Kommunikasjonssjef Finans Norge

Sveinung Sleire er kommunikasjonssjef for området bank og kapitalmarked i Finans Norge. Sveinung har tidligere erfaring fra Bloomberg, med ansvar for å dekke norsk økonomi, Norges Bank og oljefondet. Han har videre erfaring fra det norske obligasjonsmarkedet i Nordic Trustee, og som rådgiver i Olje- og energidepartementet med eieroppfølging av statens eierskap i Equinor og Petoro. Han har en mastergrad i finans fra Frankrike ved universitetet Panthéon-Assas Paris II.

Kontaktpersoner

  • Marielle Arvesen

    Event- og markedskoordinator

    23 28 42 96

    Send e-post

Finans Norge arrangementer

Se alle arrangementer