Velkommen!

Gå til hovedinnhold

Velkommen!

Finans Norge inviterer til den årlige heldags obligasjonskonferansen 22. januar på Grand Hotel. Konferansen vil ta for seg særlige aktuelle problemstillinger som er relevant for utstedere, investorer, analytikere, treasury, markets, tilretteleggere og andre med en interesse for obligasjonsmarkedet og bankenes gjeldsfinansiering.

Les mer om programmet her!

Tema på konferansen vil denne gang være blant annet:

  • Norsk bankkreditt i et makroperspektiv
  • MREL
  • Ratingsperspektiv på norske banker
  • Referanserenter
  • Boligmarkedet
  • Grønne OMF
  • Nytt OMF-regelverk

For mer detaljert program, se her!

 

Obligasjonskonferansen 2019 samlet 150 deltakere. Les mer om arrangementet her.