Stig Jarstein

Gå til hovedinnhold
Foto: Stig Jarstein

Stig Jarstein

Senior rådgiver, Multiconsult

Stig Jarstein er senior rådgiver med ansvar for Multiconsult aktiviteter knyttet til grønne obligasjoner. Han har bred erfaring fra energiområdet, det være seg regelverksutforming, marked, klimavennlig energiproduksjon, -distribusjon, energibruk og energieffektivisering i ulike sektorer. Han er utdannet sivilingeniør ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).