Petter Jacobsen

Gå til hovedinnhold
Foto: Petter Jacobsen

Petter Jacobsen

Tilsynsrådgiver Finanstilsynet

Petter Jacobsen er spesialrådgiver i seksjon for forvaltning og kriseberedskap og arbeider med krisehåndtering innen bank og forsikring. I Finanstilsynet har Petter siden 2005 arbeidet bl.a. med regelverksutvikling for kapitaldekning, makrotilsyn mv., med vurdering av bankers interne modeller og med stedlig tilsyn og oppfølging av banker. I tillegg har han bl.a. erfaring fra Eksportfinans, Eika-gruppen og Den norske Bankforening (Finans Norge). Han er siviløkonom med høyere avdelings eksamen i samfunnsøkonomi fra NHH.