Per Sagbakken

Gå til hovedinnhold
Foto: Per Sagbakken

Per Sagbakken

Adm. direktør, DNB Boligkreditt

Per Sagbakken er administrerende direktør i DNB Boligkreditt AS. DNB er den største utsteder av OMF i Norge, med utstedelser primært i euro og i norske kroner. Per har ledet selskapet siden 2015 og var før det sjef for investor relations i DNB i 13 år. Han er leder for Fagutvalg OMF (bestående av representanter fra 8 av de større OMF-foretakene i Norge) og er Norges representant i styret til den europeiske OMF-foreningen (European Covered Bond Council – ECBC).