Senior Credit Officer, Moody’s London

Gå til hovedinnhold

Du møter bl.a.

Nondas joined Moody’s Financial Institutions Group (FIG) in 2000. Previously he worked at the Hellenic Bank in the area of credit risk analysis, corporate banking as well as credit audit review and bank provisioning practices at the head office of Hellenic Bank in Nicosia. He has also worked as a Management Consultant at Price Waterhouse (1994-1995). He holds a BSc in Accounting, Finance and Computer Science, and an MBA from Lancaster University (UK). He is now the lead analyst for South African, certain Norwegian savings and Greek banks, while in the past he covered a number of banks in various countries in Eastern Europe and the Middle East, including Turkey and India.

Idar Kreutzer. Foto.

Idar Kreutzer

Adm. direktør Finans Norge

Idar Kreutzer er adm. direktør i Finans Norge. Han var konsernsjef i Storebrand fra 2000 til 2012. Kreutzer er styreleder i Posten Norge og Aschehoug Forlag.  I juni 2015 ble han utnevnt i regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, og han er medlem av klima- og miljøministerens klimaråd. I 2013 ble han valgt som medlem i strategirådet for Statens pensjonsfond utland. Fra 2001 til 2012 var han rådsmedlem i WBCSD, og var Co-Chair for prosjektet Vision 2050. Han er videre styremedlem ved Universitetet i Oslo, og medlem i Norges Handelshøyskoles Advisory Board. Kreutzer er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole.

Foto: Torbjørn Hægeland

Torbjørn Hægeland

Direktør for Finansiell stabilitet i Norges Bank

Torbjørn Hægeland har siden 2016 vært direktør for avdelingen Finansiell stabilitet og er medlem av ledergruppen i Norges Bank. Han har tidligere erfaring som forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå. Hægeland har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo.

Foto: Eivind Senneseth

Åsne Ådland-Dale

Leder samfunnsansvar, Sparebanken Vest

Åsne Ådland-Dale har ledet bankens arbeid med bærekraftsstrategi, integrering av bærekraft i alle bankens divisjoner, samt de samfunnsnyttige midlene i Sparebanken Vest. Hun har en bred bakgrunn fra samfunnsansvar, innovasjon- og produktutvikling fra flere ulike bransjer i tillegg til bank og finans, deriblant Kavli og Q-meieriene.

Foto: Ole Kjennerud

Ole Kjennerud

Kredittstrateg, DNB Markets

Ole Kjennerud er kredittstrateg i DNB Markets, med hovedansvar for DNBs markedssyn på de nordiske kredittmarkedene. Ole har dekket kredittmarkedene siden sommeren 2019, men har vært i DNB Markets siden 2011. Tidligere var han del av makroanalyse, med hovedansvar for blant annet Kina og eurosonen. Ole har master i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo.

Foto: Stig Jarstein

Stig Jarstein

Senior rådgiver, Multiconsult

Stig Jarstein er senior rådgiver med ansvar for Multiconsult aktiviteter knyttet til grønne obligasjoner. Han har bred erfaring fra energiområdet, det være seg regelverksutforming, marked, klimavennlig energiproduksjon, -distribusjon, energibruk og energieffektivisering i ulike sektorer. Han er utdannet sivilingeniør ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Foto: Knut Lykke

Knut Lykke

Senior tilsynsrådgiver Finanstilsynet

Knut Lykke er tilsynsrådgiver i seksjon for forvaltning og kriseberedskap og jobber med krisehåndtering innen bank- og forsikringsvirksomhet. Knut har jobbet i Finanstilsynet siden 2006, opprinnelig med regnskapsfører- og revisortilsyn, deretter med forvaltningssaker på bank og forsikring. Før dette har han erfaring som rådgiver i Justisdepartementet, advokatfullmektig i privat advokatvirksomhet og dommerfullmektig ved Oslo skifterett- og byskriverembete. Han er Cand. Jur. fra Universitetet i Oslo.

 

Foto: Petter Jacobsen

Petter Jacobsen

Tilsynsrådgiver Finanstilsynet

Petter Jacobsen er spesialrådgiver i seksjon for forvaltning og kriseberedskap og arbeider med krisehåndtering innen bank og forsikring. I Finanstilsynet har Petter siden 2005 arbeidet bl.a. med regelverksutvikling for kapitaldekning, makrotilsyn mv., med vurdering av bankers interne modeller og med stedlig tilsyn og oppfølging av banker. I tillegg har han bl.a. erfaring fra Eksportfinans, Eika-gruppen og Den norske Bankforening (Finans Norge). Han er siviløkonom med høyere avdelings eksamen i samfunnsøkonomi fra NHH.

Foto: Alexander Zeidler

Alexander Zeidler

Senior Credit Officer, Moody’s London

Alexander Zeidler is a Senior Credit Officer at Moody’s in London. He joined Moody’s in January 2006 focusing on Commercial Real Estate Finance. Alexander is lead analyst for several covered bonds with a focus on Austria and the Nordics. Prior to joining Moody’s, Alexander worked for more than 10 years at UniCredit (HVB, Germany) in several roles, including real estate finance and credit audit. Alexander holds a MBA from a Fulbright program at the University of Louisville, U.S.A.

Foto: Nondas Nicolaides

Nondas Nicolaides

Senior Credit Officer, Moody’s London

Nondas joined Moody’s Financial Institutions Group (FIG) in 2000. Previously he worked at the Hellenic Bank in the area of credit risk analysis, corporate banking as well as credit audit review and bank provisioning practices at the head office of Hellenic Bank in Nicosia. He has also worked as a Management Consultant at Price Waterhouse (1994-1995). He holds a BSc in Accounting, Finance and Computer Science, and an MBA from Lancaster University (UK). He is now the lead analyst for South African, certain Norwegian savings and Greek banks, while in the past he covered a number of banks in various countries in Eastern Europe and the Middle East, including Turkey and India.

Foto: Marius G. Hov

Marius Gonsolt Hov

Seniorøkonom, Handelsbanken

Marius G. Hov er seniorøkonom i Handelsbanken Capital Markets, hvor han har jobbet siden 2013. Før Handelsbanken jobbet han i avdeling for pengepolitikk i Norges Bank (2008-2013). Årene i Norges Bank inkluderte et utvekslingsopphold i sentralbanken i New Zealand (2011-2012) i internasjonal avdeling. Hov er utdannet MSc/siviløkonom fra NHH, med spesialisering i samfunnsøkonomi.

Foto: Per Sagbakken

Per Sagbakken

Adm. direktør, DNB Boligkreditt

Per Sagbakken er administrerende direktør i DNB Boligkreditt AS. DNB er den største utsteder av OMF i Norge, med utstedelser primært i euro og i norske kroner. Per har ledet selskapet siden 2015 og var før det sjef for investor relations i DNB i 13 år. Han er leder for Fagutvalg OMF (bestående av representanter fra 8 av de større OMF-foretakene i Norge) og er Norges representant i styret til den europeiske OMF-foreningen (European Covered Bond Council – ECBC).

Foto: Fredrik Skarsvåg

Fredrik Skarsvåg

CEO Sparebanken vest Boligkreditt

Fredrik Skarsvåg har jobbet for Sparebanken Vest Boligkreditt siden oppstart i 2008 og har også driftet Verd Boligkreditt siden selskapet ble startet i 2009. Han har tidligere vært analysesjef i Lindorff og konsulent i Capgemini. Fredrik overtok som CEO for både Vest og Verd Boligkreditt i 2019.

 

Foto: Per Erik Stokstad

Per Erik Stokstad

Daglig leder NoRe

Per Erik Stokstad er daglig leder for Norske Finansielle Referanser AS (NoRe) som er administrator for de norske pengemarkedsrentene Nibor (Norwegian Interbank Offered Rate). Stokstad er samfunnsøkonom fra Universitet i Oslo og har lang erfaring fra ulike stillinger i Finans Norge, Sparebankforeningen og Norges Bank.

Michael H. Cook. Foto.

Michael Hurum Cook

Senioranalytiker Finans Norge

Michael H. Cook er senioranalytiker i bank og kapitalmarked i Finans Norges. Arbeidsområder inkluderer blant annet makro, likviditetskrav og OMF. Han har utdannelse fra Handelshøyskolen BI med en Master of Science in Business and Economics.

Foto: Joar J.

Joar Johnsen

Analysesjef Finans Norge

Joar Johnsen er analysesjef I Finans Norge. Han har i flere år hatt ulike stillinger i Fitch Ratings i London, bl.a. Director, Global Investor Realtions og Director, Covered Bond Rating Analyst. Før Fitch hadde han flere stillinger i SpareBank 1-systemet med fokus på risikostyring og likviditet/funding. Han er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole.

Erik Johansen. Foto.

Erik Johansen

Direktør, bank og kapitalmarked, Finans Norge

Erik Johansen er direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge. Han er utdannet Cand oecon ved Universitetet i Oslo og har tatt sjefskurset ved Forsvarets Høyskole. Han har tidligere vært leder av økonomisk politisk avdeling i Sparebankforeningen og har også erfaring fra Nærings- og Handelsdepartementet og Finanstilsynet. 

Kontaktperson

  • Kjersti Prestårhus

    Seniorkonsulent

    23 28 43 40

    Send e-post

Finans Norge arrangementer

Se alle arrangementer