Ebba M. Devold

Gå til hovedinnhold
Foto: Logo PST

Ebba M. Devold

Senior rådgiver i PST

Ebba M. Devold er Senior rådgiver i PST siden 2005, og medlem av den norske FATF delegasjonen. Hun har tidligere jobbet i Politiavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet med Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet. Videre har hun bakgrunn fra NORDEA, blant annet som bedriftsrådgiver på maritim avdeling, samt fra Norges Eksportråd og for norsk fiskerinæring.