Du møter bl.a.

Gå til hovedinnhold
november

Hvitvaskingskonferansen 2020

Tid: 19. november kl. 10.00 til kl. 16.45
Sted: Live-stream fra studio på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport 
Deltakeravgift: 3900 kr.


Hvitvaskingskonferansen 2020 er nå vel over. Tusen takk til alle som bidro i programmet, og til alle dere som deltok! Presentasjoner som er godkjent for deling vil dere finne igjen under arkfanen presentasjoner.

 

Du møter bl.a.

Svein Arild Damslora. Foto.

Sven Arild Damslora

Førstestatsadvokat ØKOKRIM

Sven Arild Damslora er førstestatsadvokat og avdelingsleder i Enhet for finansiell etterretning (EFE) i Økokrim. EFE er Norges nasjonale Financial Intelligence Unit (FIU). EFE er en sentral aktør i det nasjonale regimet for å forebygge og bekjempe hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av masseødeleggelsesvåpen. Enhetens primære oppgave er å motta og analysere rapporter om mistenkelige transaksjoner (MT-rapporter) fra rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven.

Foto: Anders S. Worren

Anders Schiøtz Worren

Seksjonssjef Finanstilsynet

Anders Worren leder Finanstilsynets seksjon for anti-hvitvasking og betalingsforetak. Han har tidligere jobben med blant annet AML/CFT i Justisdepartementet, og ledet Norges delegasjon til Financial Action Task Force.

Foto: Logo PST

Ebba M. Devold

Senior rådgiver i PST

Ebba M. Devold er Senior rådgiver i PST siden 2005, og medlem av den norske FATF delegasjonen. Hun har tidligere jobbet i Politiavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet med Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet. Videre har hun bakgrunn fra NORDEA, blant annet som bedriftsrådgiver på maritim avdeling, samt fra Norges Eksportråd og for norsk fiskerinæring. 

Foto: Kjersti Lehmann

Kjersti Lehmann

Seniorrådgiver, Justis- og beredskapsdep.

Kjersti Lehmann er seniorrådgiver i politiavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Hun leder den norske delegasjonen til Financial Action Task Force (FATF). Hun er Cand. Jur. fra Universitetet i Oslo og har en master i Criminal Justice Policy fra London School of Economics and Political Science.

Foto: Brynildsen

Tobias Brynildsen

Rådgiver Finansdepartementet

Tobias Brynildsen er rådgiver i Finansdepartementet, der han arbeider med bl.a. hvitvaskingsregelverket. Han er medlem av Norges delegasjon til Financial Action Task Force (FATF), og har også erfaring som sekretær for Hvitvaskingslovutvalget ved utarbeidelsen av NOU 2016: 27.

Foto: Camilla Flesjø Christiansen

Camilla Flesjø Christiansen

Seniorrådgiver ved Enheten for finansiell etterretning/ØKOKRIM

Camilla Flesjø Christiansen jobber som seniorrådgiver ved Enheten for finansiell etterretning/ØKOKRIM. Hun jobber med Compliance, hvor sentrale oppgaver er veiledning av rapporteringspliktige, samarbeid med tilsynsmyndigheter og utarbeidelse av strategisk analyse. Camilla har bred erfaring fra privat næringsliv, både bank og børsvirksomhet. Hun er utdannet Samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo med spesialisering i finans og internasjonal handel. 

Foto: Rørholt

Kristine Frivold Rørholt

Divisjonsdirektør Group Compliance AML, ABC & Sanctions, DNB

Kristine Frivold Rørholt er Divisjonsdirektør Group Compliance AML, ABC & Sanctions i DNB. Før dette arbeidet hun som senioradvokat i advokatfirmaet Wikborg Rein, der hun var tilknyttet firmaets fagområde for kapitalmarkeder, med hovedfokus på finansregulatoriske temaer. Rørholt har bakgrunn fra Finansdepartementet, Høyesterett og Oslo tingrett. Hun har særlig innsikt til spørsmål knyttet til tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, både gjennom å ha hatt ansvar for dette regelverket i Finansdepartementet og gjennom rollen som sekretær for lovutvalget som utredet implementering av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Hun har også tidligere arbeidet med bl.a. lov- og forskriftsarbeid for verdipapirfond.

Foto: Monica Mjøs Værholm

Monica Mjøs Værholm

Seniorrådgiver ved Enheten for finansiell etterretning/ØKOKRIM

Monica Mjøs Værholm jobber som seniorrådgiver ved Enheten for finansiell etterretning/ØKOKRIM og har det daglige ansvaret for utarbeidelse og produksjon av strategiske og operasjonelle etterretningsprodukter og analyser på ØKOKRIM. Monica har bred erfaring fra etterretnings- og analysearbeid fra ØKOKRIM, forsvaret og forskning. Hun er utdannet siviløkonom og har en doktorgrad fra Norges Handelshøyskole.

Foto: Thorvald Tobias Vik Steen

Thorvald Tobias Vik Steen

Senior Compliance Officer, Group Compliance i DNB

Thorvald Tobias Vik Steen er Senior Compliance Officer i DNB Group Compliance, divisjon for anti-hvitvasking, anti-korrupsjon og sanksjoner. Steen har bakgrunn som dommerfullmektig i Oslo, Ringerike og Hallingdal tingretter. Før dette arbeidet han som fast advokat i Advokatfirmaet Staff AS.

Atle Roaldsøy.foto.

Atle Roaldsøy

Advokat, Finans Norge

Atle Roaldsøy arbeider med spørsmål som gjelder økonomisk kriminalitet og hvitvasking i Finans Norge, finansjuridisk enhet. Før det var han fagdirektør i Internasjonal seksjon, Justis- og beredskapsdepartementet. Atle har bred erfaring fra påtalemyndigheten og har blant annet vært påtaleleder ved Økonomiavsnittet i Oslo Pd og leder for Hvitvaskingsenheten i ØKOKRIM. Han har hovedsakelig arbeidet med internasjonale saker innenfor området økonomisk kriminalitet, med et særlig fokus på korrupsjons- og hvitvasking. Han ledet Norges delegasjoner til OECD Working Group on Bribery og GRECO, og har deltatt aktivt i arbeid med nasjonal og internasjonal oppfølging av FN-konvensjonen mot korrupsjon. Han var leder for Norges delegasjon til FATF 2005-2009. Atle var medlem av hvitvaskingslovutvalget som skulle følge opp FATFs 40 anbefalinger og evalueringsrapport om Norge fra 2014, samt EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Han deltok også i utvalget som utredet forrige revisjon av hvitvaskingsregelverket.

Kontaktperson

 • Lillemor Döbel Bakke

  Senior prosjektleder Event & kurs

  23 28 42 64

  Send e-post

 • Hanne Berntsen

  For praktiske spørsmål og påmelding

  23 28 42 17

  Send e-post

Finans Norge arrangementer

Se alle arrangementer