Ragnhild Georgsen

Gå til hovedinnhold
Foto: Ragnhild Georgsen

Ragnhild Georgsen

Leder antihvitvask og sanksjoner Sparebanken Vest

Ragnhild Georgsen er leder for Sparebanken Vests avdeling med ansvar for oppfølging av hvitvaskings- og sanksjonsregelverket i banken, særlig med fokus på å nyttiggjøre tilgjengelig data i utvikling av løsninger for å avdekke og forhindre økonomisk kriminalitet. Ragnhild er aktiv i ulike fagutvalg og samarbeidsgrupper innen økonomisk kriminalitet, og forfattet av rapporten «Direkte og indirekte eierskap - et oppslagsverk for identifikasjon av reelle rettighetshavere» - utarbeidet som et samarbeidsprosjekt mellom Tax Justice Network - Norge, Finans Norge, Norsk Øko-Forum og Revisorforeningen.

Ragnhild jobbet tidligere som advokat og konsulent i Deloitte Advokatfirma med bred erfaring fra forebygging av hvitvasking og korrupsjon både nasjonalt og internasjonalt.