Foredragsholdere

Gå til hovedinnhold
februar

FutureBank 2020

Tid: 13. februar 2020
Sted: Clarion Hotel The Hub

 

FutureBank 2020 er nå vel overstått, tusen takk til alle som deltok på årets konferanse!

Presentasjonene som ble vist under dagen vil bli publisert her etter hvert som vi mottar dem.

 

Foredragsholdere

Foto: Marte Garmann

Jan Tore Sanner

Finansminister

Jan Tore Sanner er en norsk politiker for Høyre, representant for Akershus på Stortinget siden 1993, nestleder i Høyre siden 2004. Sanner er statsråd i regjeringen Solberg siden 2013, der han var kommunal- og moderniseringsminister fra 2013 til 2018, kunnskapsminister fra 2018 til 2020 og nå finansminister fra 2020. Sanner har vært politiker siden begynnelsen av sitt yrkesaktive liv, det meste av tiden på riksnivå. Han har hatt ulike verv i Høyres toppledelse siden årtusenskiftet. Sanner har eksamener i fag knyttet til økonomi og markedsføring fra det daværende Bedriftsøkonomisk institutt (BI), Westerdals Reklameskole og Norges Markedshøyskole.

oto: Stig A. Kjos-Mathisen

Stig A. Kjos-Mathisen

Co-founder & CEO of Norwegian Block Exchange, Norway

Stig Aleksander Kjos-Mathisen is a co-founder and CEO of Norwegian Block Exchange (NBX). Stig is also a board member at the Norwegian Computer Society Group for blockchain and has a Master of Science in Finance.

Foto: Maria Ervik Løvold

Maria Ervik Løvold

Konserndirektør Technology & Services, DNB

Maria Ervik Løvold er konserndirektør i Technology & Services i DNB med ansvar for utvikling, vedlikehold og drift av IT og banktjenester på tvers i konsernet. DNBs hovedmål er å skape gode kundeopplevelser, og utvikle produkter og konsepter som både er ansvarlige og innovative. Maria har tidligere vært styremedlem i Norsk Gjeldsinformasjon AS og DNB Eiendom AS. Hun er utdannet cand. jur. ved Universitetet i Oslo og kom fra stillingen som divisjonsdirektør i Personmarked DNB med ansvar for alle produktene som DNB tilbyr til sine personkunder. Før det var hun assisterende juridisk direktør i DNB og har mange års erfaring som advokat i finansbransjen.

Foto: Baltzersen

Morten Baltzersen

Finanstilsynsdirektør

Morten Baltzersen har vært finanstilsynsdirektør siden 2011. Baltzersen har jobbet flere år i Finansdepartementet. Han ledet Bank- og Kredittseksjonen i Økonomiavdelingen og arbeidet i Skatteøkonomisk avdeling. Fra 1994 jobbet han som spesialråd til Norges delegasjon til EU i Brüssel. I perioden 2000-2002 var han fagdirektør og leder av Markedsoperasjonsavdelingen i Norges Bank. Han gikk deretter til stillingen som ekspedisjonssjef i Finansdepartementets finansavdeling. Baltzersen er også styremedlem i Bankenes sikringsfond. Baltzersen er utdannet samfunnsøkonom ved Universitetet i Oslo.

Foto:Idar Kreutzer

Idar Kreutzer

Adm. dir. Finans Norge

Idar Kreutzer er adm. direktør i Finans Norge. Han var konsernsjef i Storebrand fra 2000 til 2012. Kreutzer har hatt en rekke ulike styreverv, og er i dag styreleder i Aschehoug Forlag, styremedlem ved Universitetet i Oslo, og medlem i Norges Handelshøyskoles Advisory Board. Kreutzer er medlem av Klima- og miljøministerens klimaråd.  I oktober 2018 overleverte Kreutzer sin rapport om tilgangen til risikokapital i Norden, på oppdrag fra Nordisk Ministerråd, og i juni 2018 overleverte han finansnæringens veikart for grønn konkurransekraft til Klima- og miljøministeren. I juni 2015 til oktober 2016 var han medlem i regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. I 2013 ble han valgt som medlem i Strategirådet for Statens pensjonsfond utland. Fra 2001 til 2012 var han rådsmedlem i WBCSD, og var Co-Chair for prosjektet Vision 2050. Kreutzer er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole.

Kristin Halvorsen. Foto.

Kristin Halvorsen

Direktør CICERO

Kristin Halvorsen er direktør ved CICERO Senter for klimaforskning. Halvorsen er også leder av Bioteknologirådet og styreleder i Naturhistorisk museum. Hun er tidligere politiker og var medlem av Stoltenberg II-regjeringen fra 2005 til 2013. Hun var Norges første kvinnelige finansminister fra 2005 til 2009 og kunnskapsminister fra 2009 til 2013. Fra 2005 til 2012 var hun nummer to i regjeringen og stedfortreder for statsministeren.
Kristin Halvorsen ble fast representant på Stortinget ved valget i 1989 og var partileder i SV fra 1997 til 2012. Hun var i perioden 1989 til 2005 medlem av Stortingets Finanskomite, Kontroll- og konstitusjonskomite og Utenrikskomite. Hun var også parlamentarisk leder for SV fra 1997 til 2005. I 2002 mottok Halvorsen Kommunikasjonsprisen fra Norsk Kommunikasjonsforening. Halvorsen har gitt ut to bøker: Gjennomslag (2012) sammen med Lilla Sølhusvik og Rett fra hjertet (2004) sammen med Ingolf Håkon Teigene.

Liv Freihow. Foto.

Liv Freihow

Direktør næringspolitikk IKT Norge

Liv Freihow er direktør for næringspolitikk, og har vært ansatt i IKT-Norge siden 2004. Hun jobber med rammebetingelser for IT-næringen, med mål om å bidra til aksellerert vekst og konkurransekraft for tech-selskaper. Hennes hovedområder er å få IT opp som prioritert satsingsområde i næringspolitikken, og å hindre at det offentlige konkurrerer med næringslivet om utvikling av IT-løsninger og å fjerne hindre for digital verdiskaping. I tillegg har hun en dedikert satsing for bedrifter som jobber med teknologi for bank/finansbransjen (FinTech). Liv har en MA fra London School of Economics og en MSc fra University of Southern California.

Foto: Inga Strümke

Inga Strümke

Phd, manager machine learning and AI, PwC

Inga Strümke received her PhD in particle physics in May 2019, where she researched the application of machine learning methods in beyond Standard Model physics. She has given invited talks and seminars at international conferences and institutions, focusing on the probabilistic interpretation and uncertainty of machine learning output. She is currently working as a manager within machine learning and responsible use of AI at PwC. While we should welcome the possibilities associated with using artificial intelligence in society and the industry, Inga’s message is that we must also be conscious about the possible consequences, and critical about the statistical understanding behind the increased use of machine learning algorithms in decision making.

Inga has written numerous essays and appeared on national radio and television, communicating AI and fundamental physics to the public. She obtained her master’s degree in theoretical physics on thermal quantum field theory from the NTNU in 2012, and has previously worked within IT security and petrophysics.

Foto: Torvald Kvamme

Torvald Kvamme

Direktør Bulder bank

Torvald Kvamme er direktør i Bulder, som er en egen merkevare under Sparebanken Vest sin bankkonsesjon. Han har lang erfaring med digital tjenesteutvikling i bank, reiseliv og media. Tidligere direktør Kundeinnsikt og tjenesteutvikling, samt Leder Produkt og digitale kanaler i Sparebanken Vest. Torvald har erfaring med både inkrementell og mer radikal innovasjon. Nå leder han den nye bankmerkevaren fra Sparebanken Vest, som lover å redefinere bank.

Foto: Peder Østbye

Peder Østbye

Spesialrådgiver, Norges Bank

Peder Østbye er spesialrådgiver i enhet for finansiell infrastruktur i Norges Bank, der han blant annet vurderer betydningen av nye aktører og teknologi i enhetens arbeid med tilsyn og overvåkning. Peder er også involvert i bankens utredning av digitale sentralbankpenger, og har skrevet artikler om juridiske spørsmål ved kryptovalutaer. Før Peder ble ansatt i Norges Bank har han jobbet i konkurransemyndighetene og som advokat.

Foto: Eilin Schjetne

Eilin Schjetne

Produktdirektør Visa i Norden

Eilin Schjetne er produktdirektør i Visa i Norden, men har også en sentral rolle i Visas globale team for Real Time Payments. Hun har lang erfaring fra forretningsutvikling innen bank og finans, både fra Nets, DNB og SEB Kort. Hun har en Master fra London School of Economics (LSE).

Foto: Torbjørn Bull Jensen

Torbjørn Bull Jenssen

CEO Arcane Crypto

Torbjørn Bull Jenssen er CEO i Arcane Crypto. Han har tidligere bl.a. vært rådgiver i Pure Digital Markets i London og seniorøkonom i Menon Economics Han er ekspert på bitcoin og blockchainteknologi og har jobbet mye med analyser knyttet til finans, innovasjon og digitalisering.  Han har en master i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo og SOAS (University of London). Han skrev masteroppgave om Bitcoin.

 

Foto: Ragnhild Georgsen

Ragnhild Georgsen

Leder antihvitvask og sanksjoner Sparebanken Vest

Ragnhild Georgsen er leder for Sparebanken Vests avdeling med ansvar for oppfølging av hvitvaskings- og sanksjonsregelverket i banken, særlig med fokus på å nyttiggjøre tilgjengelig data i utvikling av løsninger for å avdekke og forhindre økonomisk kriminalitet. Ragnhild er aktiv i ulike fagutvalg og samarbeidsgrupper innen økonomisk kriminalitet, og forfattet av rapporten «Direkte og indirekte eierskap - et oppslagsverk for identifikasjon av reelle rettighetshavere» - utarbeidet som et samarbeidsprosjekt mellom Tax Justice Network - Norge, Finans Norge, Norsk Øko-Forum og Revisorforeningen.

Ragnhild jobbet tidligere som advokat og konsulent i Deloitte Advokatfirma med bred erfaring fra forebygging av hvitvasking og korrupsjon både nasjonalt og internasjonalt.

Foto: Stefan Astroza

Stefan Astroza

Leder Smart Banking, Itera

Stefan Astroza leder Iteras forretningsområde Smart Banking, som jobber med de strategiske og forretningsmessige mulighetene digitalisering og ny teknologi skaper. Han er i tillegg analysesjef i Cicero Consulting, et heleid datterselskap av Itera. Han er en erfaren rådgiver og analytiker med omfattende kunnskap om konkurranselandskap, trender og kundebehov i bankbransjen. Stefan er lidenskapelig opptatt av fremtidens finansbransje med sluttbrukerne i fokus. Han har en mastergrad i international business fra EAE Business School i Barcelona og en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra OsloMet.

Foto: Henning Gravklev

Henning Gravklev

CEO Beaufort Solutions

Henning Gravklev har mer enn 20 års erfaring med å hindre kriminalitet i finansbransjen ved bruk av analytisk drevne teknologiløsninger. Han jobbet i mange år som internasjonal AML konsulent i KPMG og PwC. Gravklev bygget også opp den markedsledende løsningen før svindeldeteksjon Secana som ble solgt til Experian Decision Analytics før den ble overtatt av Evry.  Gravklev har i tillegg tung bankerfaring som Risk Manager i Europay Norge og Senior Compliance Officer i DNB. Han er utdannet samfunnsøkonom.

Foto: Roksana Moore

Dr. Roksana Moore

DPO Norway/Denmark, Bisnode

Dr. Roksana Moore is an information technology law expert, holding a PhD in software liability and industry leading privacy and data protection certifications. Prior to joining industry Roksana worked as an Assistant Professor in information technology and intellectual property law, focusing her teaching and research on information technology regulation. Roksana has also been actively involved in EU Commission studies and contributed towards EU consultations in the area of information technology law. Since leaving academia Roksana has been consulting on information technology law and GDPR throughout Europe.

foto av Hans Jørgen Gåsemyr

Hans Jørgen Gåsemyr

Seniorforsker, NUPI og postdoktor ved UIB

Hans Jørgen Gåsemyr (PhD) er seniorforsker ved NUPI og postdoktor ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen. Høsten 2018 er han også tilknyttet Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo.

Bakgrunnen hans dekker omfattende studier innen samfunnsvitenskap, kinesisk språk og områdestudier fra norske og kinesiske universitet. PhD og MA gradene hans er innen statsvitenskap. Gåsemyr har tidligere arbeidet for FN i Beijing, og han er i tillegg utdannet journalist og har arbeidserfaring fra norsk media og kringkasting. Hans forskning og undervisning fokuserer på kinesisk politikk, inkludert sosiale og økonomiske reformer, stat-samfunn relasjoner, og kinesiske aktører og interesser i internasjonal politikk.

Dr. Maria Gjølberg

partner The Governance Group

Maria Gjølberg joined The Governance Group as a partner in 2018. She has extensive experience as a sustainability advisor within sustainability reporting, ESG analysis and climate risk management. Maria has 15 years’ experience advising large and small companies, resulting in a strong combination of academic, commercial and practical experience in sustainable business development. She has managed several demanding and complex projects for international companies, including Wilh. Wilhelmsen, Telenor, DNB, ABB, Storebrand, Statnett, Statkraft and Scatec Solar. Her industry expertise centers on the maritime, telecom, finance, energy and real estate sector. Prior to joining The Governance Group, Maria worked as a principal consultant at DNV GL (Det Norske Veritas). Maria is an experienced keynote speaker, lecturer and moderator in various industry, government and civil society events. Maria holds a PhD in Political Science from the University of Oslo.

Foto: Karin Greve-Isdahl

Karin Greve-Isdahl

Konserndirektør Storebrand

Karin Greve-Isdahl er konserndirektør kommunikasjon, bærekraft og næringspolitikk i Storebrand. Fra 2014 til 2017 var hun Visepresident kommunikasjon i Opera Software, og før det arbeidet hun som Kommunikasjonsdirektør i SN Power. Hun har videre arbeidet for TV2, CNBC/FBC Media og CNBC Europe. Karin har en Master i International Relations, samt en bachelor i kommunikasjon fra fra Bond University.

Foto: Christoffer Andvig

Christoffer Andvig

Neonomics – Founder and CEO

Christoffer is the founder of Neonomics, a company based in Oslo that enables businesses to take advantage of open banking and PSD2. Prior to starting Neonomics, Chris led the introduction of Klarna to the Norwegian market in 2011 and later was recruited by Collector Bank where he built the e-commerce payment system.

Foto: Rikke Eckhoff Høvding

Rikke Eckhoff Høvding

Adm. direktør Norsk Venturekapitalforening

Rikke Eckhoff Høvding har vært adm. direktør i Norsk Venturekapitalforening siden 2015. Hun går over i ny stilling som leder for myndighetskontakt i Nordea.  Hun har videre arbeidet i corporate affairs-avdelingen i Argentum Asset Management, seniorrådgiver i Burson-Marsteller og som redaktør i bransjebladet Nordic Unquote der hun dekket det nordiske markedet for aktive eierfond. Eckhoff Høvding har en bachelorgrad i Politics and International Studies fra Warwick University og en mastergrad i Managment with Finance fra University of Bath

Foto: Halvor S. Lande

Halvor S. Lande

Daglig leder Aprila Bank

Halvor is the newly appointed CEO of Aprila Bank, and comes from the position as EVP of IT Transformation at DNB. He has previous experience from McKinsey & Co, with focus on technology, digitalization, and finance, 2008-2016. From 1998-2008 he was the CEO & Co-Founder of RizkLab, a innovative fintech company. Halvor has an education from NTNU in Software Engineering and a Master of Science in mathematics with focus on neural networks and stochastical analysis.

Foto: Mattias Fras

Mattias Fras

Group Head of AI Strategy & Acceleration, Nordea

Mattias er leder for enheten «Group Data Management Office» i Nordea, og jobber med hvordan Nordens største finanskonsern kan utnytte mulighetene som finnes i kunstig intelligens for å gjøre hverdagen bedre og mer effektiv for både kunder og ansatte. Han har lang bakgrunn innenfor management consulting, har de siste årene vært en av drivkreftene bak flere av Nordeas satsninger på automatisering og ny teknologi, og er lidenskapelig opptatt av hvordan mennesker og maskiner kan jobbe sammen for å få frem det beste i hverandre.

Foto: Jon Erik Medhus

Jon Erik Medhus

Manager and FutureTech Lead, Accenture

Jon Erik er Manager i Accenture Consulting, og leder selskapets satsning på innovasjon og ny teknologi innenfor bank og forsikring. Han har jobbet med både store finansinstitusjoner og små fintech-selskaper, og vært med på flere pionerprosjekter i Norden innenfor bruk av kunstig intelligens. Jon Erik er også en forkjemper for samarbeid mellom startups og større organisasjoner, og er opptatt av hvordan ulike parter kan samarbeide best mulig for å levere reell kunde- og forretningsverdi ved hjelp av ny teknologi.

Foto: Lasse Meholm

Lasse Meholm

Daglig leder Finansit AS

Lasse Meholm har arbeidet med datasystemer siden 1983, først som programmerer i en av Norges største bedrifter, deretter PWC, og deretter som gründer i egne bedrifter. Etter 1990 har det meste dreid seg om datasystemer til banker, forsikringsselskaper, formuesforvaltning, finansielle porteføljer og børs. Han startet og var daglig leder i selskapene Tazett og Financecube i perioden 1990-2013. Meholm var ansatt i Nordea Bank, Group IT/Infrastructure & Operation fra 2014-2017. Han var videre ansatt i DNB fra 2017 til sommeren 2019.

Foto: Veslemy Vraskar

Mali Hole Skogen

Teknologi- og bærekraftsdirektør, IKT-Norge

Mali Hole Skogen er teknologi- og bærekraftsdirektøt i IKT- Norge. Mali har jobbet med bærekraftspørsmål hele sin karriere og har tidligere ledet klyngen for fornybar teknologi (OREEC), organisasjonen Hold Norge Rent og flere andre prosjekter og organisasjoner. Hun har et stort engasjement for digitalisering som verktøy for utviklingen av smarte, bærekraftige byer, kommuner og samfunn. I tillegg til å jobbe med bærekraftspolitikk, jobber Mali med å utvikle en ny prosjektportefølje med tematikk som mobilitet og transport, smarte bygg, sirkulær økonomi, anskaffelser av digitale løsninger for smarte samfunn.

Mali har master i økologi med fordypning i matematikk og statistikk.

Tom Staavi. Foto.

Tom Staavi

Informasjonsdirektør Finans Norge

Tom Staavi er informasjonsdirektør i Finans Norge. Staavi var sentral i utgivelsen av Dine Penger fra 1991 til 2013, og blant annet ansvarlig redaktør i magasinet i mange år. Fra 2013-2015 var han økonomikommentator i VG. Staavi er utdannet diplomøkonom fra BI.

Kontaktperson

 • Hanne Berntsen

  Konsulent, Finans Norge

  23 28 42 17

  Send e-post

 • Leif Osland

  Direktør, Finans Norge

  23 28 42 52

  Send e-post