Kjerstin Braathen

Gå til hovedinnhold
Foto: Kjerstin Braathen

Kjerstin Braathen

Konsernsjef DNB

Kjerstin Braathen er konsernsjef i DNB, og har 20 års fartstid fra ulike deler av DNB-konsernet. Hun er tidligere finansdirektør (CFO) og leder av området Konsernfinans. CFO-rollen innebar også tett kontakt med analytikere og investorer som følger DNBs finansielle utvikling. Braathen har også vært styreleder i flere DNB-selskaper, blant annet DNB Livsforsikring, som er en av de største kapitaleierne i Norge, samt konserndirektør for Bedriftsmarked Norge, med over 200.000 små og mellomstore bedriftskunder over hele landet. Hun har mange års erfaring fra norske næringer som shipping og offshore, med ansvar for utlån og rådgivning til bankens største bedriftskunder både i og utenfor Norge.

Braathen startet karrieren i Hydro Agri International. Hun er utdannet med mastergrad i ledelse fra Ecole Superieure de Commerce de Nice Sophia-Antipolis.