Karin Maria Bruzelius

Gå til hovedinnhold
Foto: Bruzelius

Karin Maria Bruzelius

Jurist og tidligere høyesterettsdommer

Karin Bruzelius er tidligere høyesterettsdommer, leder for Norsk Kvinnesaksforening og har vær tilknyttet Nordisk institutt for sjørett siden 2011. Hun er leder av Finansklagenemnda Person og vil gi en oversikt over sentrale saker fra nemnda i 2018.