Velkommen!

Gå til hovedinnhold

Velkommen!

Finans Norge og Spama ønsker velkommen til Complianceseminaret 2020,  som i år arrangeres digitalt. Grunnet koronakrisen er seminaret avlyst slik det var planlagt. Men selv om vi ikke kan møtes fysisk, har vi fortsatt et ønske om å tilrettelegge for oppdatering og erfaringsdeling for alle dere som jobber med compliance. Seminaret vil derfor arrangeres som et webinar over to dager fra 22. til 23. september. Velkommen til et litt annerledes Complianseseminar! 

Les mer om arrangementet her!

Målgruppe
Compliancemedarbeidere i banker med konsesjon til å yte investeringstjenester, eller som er tilknyttet agent til et verdipapirforetak. Seminaret er også relevant for alle som jobber med compliance i bank, samt investeringsrådgivere, advokater og andre som har interesse for området.

 

Program
Webinaret dekker sentrale regulatoriske nyheter samt aktuelle problemstillinger som er av særlig relevans for compliancemedarbeidere i banker og verdipapirforetak. Målsettingen er å gi deltakerne en oppdatering i hva som er nytt og endret i relevante regelverk samt skape en god digital møteplass der deltakerne kan dele erfaringer rundt praktiske problemstillinger. Programmet vil bl.a. inneholde følgende:

 • Innledning ved Idar Kreutzer, adm. direktør Finans Norge
 • Nytt fra Finanstilsynet ved Johan Aasen, spesialrådgiver Finanstilsynet
 • Compliance i praksis i et verdipapirforetak ved Hanne Leirbukt Pedersen, Chief Compliance Officer, DNB Markets
 • Skytjenester og compliance ved Marie Haug Edvardsen og Per-Arthur Raastad, Transcendent Group
 • Compliance som en verdiøkende funksjon ved Gry Evensen Skallerud, Director, Head of Compliance Financial Services, KPMG AS
 • Ny finansavtalelov – betydning for compliancefunksjonen ved Tore Mydske, og  Markus Skjelløkken advokatfirmaet Thommessen AS
 • Returprovisjoner ved Nikolai Wishman, seniorrådgiver Finanstilsynet
 • Personvern og compliance ved Marte Shetelig, CRO Data Governance & Privacy i Storebrand
 • Compliance og etikk ved Anne Rose Røsbak Feragen, filosof Activa Humanistisk Akademi
 • Hvitvasking og compliance ved Kristine Frivold Rørholt, Divisjonsdirektør anti- hvitvasking, anti korrupsjon og sanksjoner, DNB
 • Bærekraft og compliance ved Line Asker, Fagdirektør Finans Norge

Vi tar høyde for ev. endringer i programmet.

Praktisk gjennomføring:

Seminaret deles opp i fire webinarer som tilbys 22. og 23. september:

22. september:

Del 1: kl. 09:00 – 11:00

Del 2: kl 12:00 – 14:00

23. september:

Del 3: kl 09:00 – 11:00

Del 4: kl 12:00 – 14:00

Pris for deltakelse begge dager er kr. 3.800,-

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til juridisk fagsjef Liv Tove Bakken på tlf. 23 28 43 55 pr. e-post: liv.tove.bakken@finansnorge.no.

Spørsmål rundt praktiske forhold stiles til: inger.marie.buraas@spama.no

Lenke til live-stream vil bli sendt til alle deltakere i forkant av arrangementet.

 

Vel møtt!