Per-Arthur Raastad

Gå til hovedinnhold
Foto: Per-Arthur Raastad

Per-Arthur Raastad

Teamleder og seniorkonsulent i Transcendent Group

Per-Arthur er teamleder og seniorkonsulent i Transcendent Group. Han har 13 års erfaring som konsulent innen IT- og informasjonssikkerhet, og bistår i det daglige private og offentlige virksomheter med helhetlig styring av IT og sikkerhet. Han har gjennom det siste tiåret jobbet med sikkerhet på mange nivåer for flere av Norges største finansforetak, blant annet knyttet til sikkerhetsstyring, operasjonalisering, bevisstgjøring og revisjon av IT- og sikkerhetsområdet. Den siste tiden har han bistått flere virksomheter med hvordan man kan flytte løsninger og tjenester ut i skyen på en sikker måte.