Maria Haug Edvardsen

Gå til hovedinnhold
Foto: Maria Haug Edvardsen

Maria Haug Edvardsen

Avdelingsleder og seniorkonsulent i Transcendent Group

Maria er avdelingsleder og seniorkonsulent i Transcendent Group. Hun er utdannet siviløkonom og har 15 års erfaring fra finansbransjen, herunder operativ erfaring fra alle tre forsvarslinjer innen både bank, pensjons-, forsikrings- og verdipapirvirksomhet. Maria har som konsulent fått mulighet til å være utleid i ulike risikostyrings- og complianceroller for norske og nordiske finansforetak og har fått god innsikt i hvordan ulike virksomheter innretter sine kontrollfunksjoner. Hun har blant annet jobbet mye med risikovurderinger, scope av årsplaner, opplæring av ansatte og gjennomføring av ulike compliancekontroller.