Kristine Frivold Rørholt

Gå til hovedinnhold
Foto: Rørholt

Kristine Frivold Rørholt

Divisjonsdirektør anti-hvitvasking, anti-korrupsjon og sanksjoner, DNB

Kristine Frivold Rørholt er divisjonsdirektør anti-hvitvasking, anti-korrupsjon og sanksjoner i DNB. Før dette arbeidet hun som senioradvokat i advokatfirmaet Wikborg Rein, der hun var tilknyttet firmaets fagområde for kapitalmarkeder, med hovedfokus på finansregulatoriske temaer. Rørholt har bakgrunn fra Finansdepartementet, Høyesterett og Oslo tingrett. Hun har særlig innsikt til spørsmål knyttet til tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, både gjennom å ha hatt ansvar for dette regelverket i Finansdepartementet og gjennom rollen som sekretær for lovutvalget som utredet implementering av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Hun har også tidligere arbeidet med bl.a. lov- og forskriftsarbeid for verdipapirfond.