Gry Evensen Skallerud

Gå til hovedinnhold
Foto: Gry E. Skallerud

Gry Evensen Skallerud

Direktør og leder for Compliance Financial Services KPMG

Gry Evensen Skallerud er leder for enheten for Compliance Financial Services i KPMG. Hun er advokat og har 20 års erfaring fra finansmarkedet. Hun har omfattende erfaring med juridisk arbeid og kravene til etterlevelse innenfor finansområdet, og har spesialistkompetanse knyttet til investeringstjenestevirksomhet. Gry fikk advokatbevilling i 2007 og har jobbet i Finansdepartementet, Finanstilsynet og som dommerfullmektig. Etter 11 år i Finanstilsynet har hun opparbeidet seg bred erfaring fra ulike oppgaver innenfor reguleringen av finansmarkedet og etterlevelse av kravene som gjelder for bank, forsikring og investeringstjenestevirksomhet.

Gry har hatt ansvar for regelverksutvikling innenfor verdipapirområdet, og var sentral i gjennomføringen av MiFID II og MiFIR i norsk rett. Hun var medlem og sekretær i Verdipapirlovutvalget som forberedte gjennomføringen av MiFID II og MiFIR og endringer i verdipapirhandelloven knyttet til flagging og periodisk rapportering. Videre har Gry hatt ansvar for oppfølging av verdipapirforetakenes etterlevelse av kravene i verdipapirhandelloven med forskrifter. Dette innebærer oppfølging av foretakenes virksomhetsstyring og organisering, risikostyring, internkontroll og compliancefunksjon, utarbeidelse av rapporter og vedtak fra stedlig og dokumentbaserte tilsyn, samt oppfølging av foretakenes kapitaldekning.