Foredragsholdere

Gå til hovedinnhold

Foredragsholdere

Idar Kreutzer. Foto.

Idar Kreutzer

Adm. direktør Finans Norge

Idar Kreutzer er adm. direktør i Finans Norge. Han var konsernsjef i Storebrand fra 2000 til 2012. Kreutzer er styreleder i Posten Norge, Flyktninghjelpen og Aschehoug Forlag.  I juni 2015 ble han utnevnt i regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, og han er medlem av Klima- og miljøministerens klimaråd. I 2013 ble han valgt som medlem i Strategirådet for Statens pensjonsfond utland. Fra 2001 til 2012 var han rådsmedlem i WBCSD, og var Co-Chair for prosjektet Vision 2050. Han er videre styremedlem ved Universitetet i Oslo, og medlem i Norges Handelshøyskoles Advisory Board. Kreutzer er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole.

Foto: Johan Aasen

Johan Aasen

Spesialrådgiver, Finanstilsynet

Johan Aasen er spesialrådgiver i Finanstilsynet, seksjon for verdipapirtilsyn. Arbeider med stedlig tilsyn i verdipapirforetak. Har representert Finanstilsynet i ESMAs stående komitéer for finansiell innovasjon og investorbeskyttelse. Aasen har tidligere erfaring som finansanalytiker, aksjemegler og formuesforvalter i ledende verdipapirforetak i London og Oslo.

Foto: Anne Rose R. Feragen

Anne Rose Røsbak Feragen

Filosof Activa Humanistisk Akademi

Anne Rose Røsbak Feragen  har vært tilknyttet fagmiljøet Activa Humanistisk Akademi siden februar 2006. Feragen arbeider med temaer som etikk, verdier, kommunikasjon, profesjonalitet, medarbeiderskap og ledelse. Hun har en lang rekke oppdrag bak seg, i offentlig, så vel som privat, sektor. Feragen er en etterspurt gjestelærer innen arbeidslivsetikk. Hun har hatt faste undervisningsoppdrag for norske høyskoler siden 2013. Hun har mastergrad i filosofi fra Universitetet i Oslo.

Foto: Gry E. Skallerud

Gry Evensen Skallerud

Direktør og leder for Compliance Financial Services KPMG

Gry Evensen Skallerud er leder for enheten for Compliance Financial Services i KPMG. Hun er advokat og har 20 års erfaring fra finansmarkedet. Hun har omfattende erfaring med juridisk arbeid og kravene til etterlevelse innenfor finansområdet, og har spesialistkompetanse knyttet til investeringstjenestevirksomhet. Gry fikk advokatbevilling i 2007 og har jobbet i Finansdepartementet, Finanstilsynet og som dommerfullmektig. Etter 11 år i Finanstilsynet har hun opparbeidet seg bred erfaring fra ulike oppgaver innenfor reguleringen av finansmarkedet og etterlevelse av kravene som gjelder for bank, forsikring og investeringstjenestevirksomhet.

Gry har hatt ansvar for regelverksutvikling innenfor verdipapirområdet, og var sentral i gjennomføringen av MiFID II og MiFIR i norsk rett. Hun var medlem og sekretær i Verdipapirlovutvalget som forberedte gjennomføringen av MiFID II og MiFIR og endringer i verdipapirhandelloven knyttet til flagging og periodisk rapportering. Videre har Gry hatt ansvar for oppfølging av verdipapirforetakenes etterlevelse av kravene i verdipapirhandelloven med forskrifter. Dette innebærer oppfølging av foretakenes virksomhetsstyring og organisering, risikostyring, internkontroll og compliancefunksjon, utarbeidelse av rapporter og vedtak fra stedlig og dokumentbaserte tilsyn, samt oppfølging av foretakenes kapitaldekning.

Foto: Tore Mydske

Tore Mydske

Partner i advokatfirmaet Thommessen AS

Tore Mydske er advokat og partner i advokatfirmaet Thommessen AS. Han bistår finansielle virksomheter med hva som regnes som regulert virksomhet og hvilke konsekvenser det har å drive regulert virksomhet i Norge. Han anses som en av landets ledende fagpersoner på området, og klientene omfatter banker, forsikringsselskaper, verdipapirforetak og fondsselskaper. Tore leder Thommessens kompetanseområde for finansregulatoriske spørsmål. Han har tidligere bl.a. arbeidet som ambassaderåd for økonomiske og finansielle saker ved Norges ambassade i Washington DC, USA, samt som avdelingsdirektør for finansmarkedsavdelingen i Finansdepartementet.

Hanne Leirbukt Pedersen

Hanne Leirbukt Pedersen

Chief Compliance Officer, DNB Market

Hanne Leirbukt Pedersen har siden 2003 ledet compliancefunksjonen i DNB Markets. Hun er utdannet siviløkonom fra NHH og har siden 1990 hatt ulike stillinger knyttet til oppfølging av handel med finansielle instrumenter. Som leder av compliancefunksjonen følger hun tett regulatoriske endringer, herunder MiFID II.

Foto: Nikolai Wishman

Nikolai Wishman

Seniorrådgiver Finanstilsynet

Nikolai Wishman er seniorrådgiver i Finanstilsynet. Han arbeider her med regulering av verdipapirmarkedet. Han har tidligere syv års erfaring fra ADVOCO advokatfirma. Han er utdannet innen rettsvitenskap og statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Foto: Rørholt

Kristine Frivold Rørholt

Divisjonsdirektør anti-hvitvasking, anti-korrupsjon og sanksjoner, DNB

Kristine Frivold Rørholt er divisjonsdirektør anti-hvitvasking, anti-korrupsjon og sanksjoner i DNB. Før dette arbeidet hun som senioradvokat i advokatfirmaet Wikborg Rein, der hun var tilknyttet firmaets fagområde for kapitalmarkeder, med hovedfokus på finansregulatoriske temaer. Rørholt har bakgrunn fra Finansdepartementet, Høyesterett og Oslo tingrett. Hun har særlig innsikt til spørsmål knyttet til tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, både gjennom å ha hatt ansvar for dette regelverket i Finansdepartementet og gjennom rollen som sekretær for lovutvalget som utredet implementering av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Hun har også tidligere arbeidet med bl.a. lov- og forskriftsarbeid for verdipapirfond.

Foto: Kjelløkken

Markus Kjelløkken

Advokat i advokatfirmaet Thommessen

Markus Kjelløkken er fast advokat i advokatfirmaet Thommessen AS. Han jobber primært med finansregulatoriske spørsmål. Han bistår særlig banker, forsikringsselskaper og andre finansforetak i transaksjoner og løpende rådgivning.

Foto: Per-Arthur Raastad

Per-Arthur Raastad

Teamleder og seniorkonsulent i Transcendent Group

Per-Arthur er teamleder og seniorkonsulent i Transcendent Group. Han har 13 års erfaring som konsulent innen IT- og informasjonssikkerhet, og bistår i det daglige private og offentlige virksomheter med helhetlig styring av IT og sikkerhet. Han har gjennom det siste tiåret jobbet med sikkerhet på mange nivåer for flere av Norges største finansforetak, blant annet knyttet til sikkerhetsstyring, operasjonalisering, bevisstgjøring og revisjon av IT- og sikkerhetsområdet. Den siste tiden har han bistått flere virksomheter med hvordan man kan flytte løsninger og tjenester ut i skyen på en sikker måte.

Foto: Maria Haug Edvardsen

Maria Haug Edvardsen

Avdelingsleder og seniorkonsulent i Transcendent Group

Maria er avdelingsleder og seniorkonsulent i Transcendent Group. Hun er utdannet siviløkonom og har 15 års erfaring fra finansbransjen, herunder operativ erfaring fra alle tre forsvarslinjer innen både bank, pensjons-, forsikrings- og verdipapirvirksomhet. Maria har som konsulent fått mulighet til å være utleid i ulike risikostyrings- og complianceroller for norske og nordiske finansforetak og har fått god innsikt i hvordan ulike virksomheter innretter sine kontrollfunksjoner. Hun har blant annet jobbet mye med risikovurderinger, scope av årsplaner, opplæring av ansatte og gjennomføring av ulike compliancekontroller.

Foto: Line Asker

Line Asker

Fagdirektør, Finans Norge

Line Asker er fagdirektør for bærekraftig finans i Finans Norge,  hvor hun har jobbet siden 2011. Hun har tidligere hatt ulike stillinger i Finansdepartementet, DNB og PwC. Hun er utdannet siviløkonom, autorisert finansanalytiker (AFA) og har en MBA i finans fra Norges Handelshøyskole.

Kontaktpersoner

 • Liv Tove Bakken

  Juridisk fagsjef

  23 28 43 55

  Send e-post

 • Inger Marie Burås

  Kurskoordinator Spama

  22 98 31 00

  Send e-post

Finans Norge arrangementer

Se alle arrangementer