Velkommen!

Gå til hovedinnhold
oktober

Boligkonferansen 2020

Tid: 13. oktober 2020, kl. 09.00 til 15.30
Sted: Hotell Bristol, Oslo samt via live-stream
Deltakeravgift: Fysisk billett: 2700 kr/ Digital billett: 2200 kr.

Årets boligkonferanse er nå vel over. Tusen takk til alle som deltok!

Presentasjoner som ble vist under konferansen er nå delt under fanen Presentasjoner.Velkommen!

Finans Norge og Eiendom Norge inviterer til den årlige Boligkonferansen den 13. oktober 2020 på Hotel Bristol i Oslo. Under arrangementet får du blant annet høre mer om utviklingen i boligmarkedet i lys av koronasituasjonen. Årets spennende program er nå ferdigstilt og påmeldingen er åpnet. Denne høsten kan du velge mellom å delta fysisk eller digitalt på arrangementet.

Les mer om programmet her!

Om programmet

Det norske boligmarkedet har i kjølvannet av Corona-utbruddet overrasket alle.
Etter et skarpt fall i boligprisene og antall omsetninger i mars hentet markedet seg raskt inn igjen i takt med at Norge ble gjenåpnet. På årets Boligkonferanse stiller vi blant annet disse spørsmålene:

• Hvor skal det norske boligmarkedet?
• Hva betyr den historiske null-renten for det norske boligmarkedet?
• Hva skjer med markedet for nye boliger, og kan boliginvesteringene igjen
  bli en vekstimpuls i norsk økonomi?
• Hva skjer med boliglånsforskriften fra 1. januar 2021 etter to kvartal med
  midlertid unntak fra den midlertidige forskriften?
• Hvordan skal vi bygge bærekraftige byer?
• Og hva med norsk boligpolitikks glemte kapittel – leiemarkedet?

Vi tar forbehold for ev. endringer i programmet.

Fysisk eller digital deltakelse? Nå kan du velge!

Det å møte likesinnede med samme interesser/utfordringer og utveksle erfaringer, er en av de største nytteverdiene som møteplasser som dette gir deltakerne. Vi har derfor valgt å arrangere denne samlingen fysisk, men vi følger covid-19-situasjonen fortløpende og tilpasser arrangementet etter rådende forhold. Vi vil i samarbeid med Hotell Bristol tilrettelegge for bl.a følgende.:

  • Økt kapasitet for håndhygiene, enten håndvask med såpe og vann eller desinfeksjonssprit
  • Forsterket renhold av kontaktpunkter, fellesarealer og toaletter
  • En begrensning på antall deltakere slik at god avstand kan tilrettelegges ihh til rådende smittevernråd i konferansesalen
  • Hotellets restaurant vil ivareta smittevernreglene og tilrettelegge for en trygg servering under lunsjen

Hvis du ikke har anledning til å delta fysisk, kan du velge en digital billett å delta via en live-stream. Hvilken type av billett du ønsker, velger du i påmeldingsskjemaet.

Velkommen til årets Boligkonferanse i oktober, enten du deltar fysisk eller digitalt!

 

Boligkonferansen i 2019 deltok over 200 deltakere. Her finner du bilder fra fjorårets arrangement

Lenke til programmet i 2019