Foredragsholdere

Gå til hovedinnhold
november

Betalingsformidlingskonferansen 2020

Tid: 5. november kl. 10.00 til 16.00
Sted: Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, Fornebu
Deltakeravgift: Fysisk billett: kr. 3300,- Digital billett: kr. 2700,-

 

Betalingsformidlingskonferansen 2020 er nå vel over.Tusen takk til alle dere som bidro til et spennende program, og alle dere som deltok!

 

Betalingsformidlingskonferansen 2020

Foredragsholdere

Foto: Ida Wolden Bache

Ida Wolden Bache

Visesentralbanksjef

Ida Wolden Bache er visesentralbanksjef med særskilt ansvar for fagsaker innenfor sentralbankvirksomheten, herunder finansiell stabilitet og betalingssystemer. Hun kom fra stillingen som avdelingsdirektør i Pengepolitisk avdeling i Norges Bank. Hun har jobbet i Norges Bank i to perioder, fra 2000 til 2009 og deretter siden 2013. I perioden 2010–2013 var hun seniorøkonom i Handelsbanken Capital Markets. Wolden Bache er utdannet sosialøkonom (Cand.oecon.) fra Universitetet i Oslo i 2000 og PhD i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo i 2007. Wolden Bache er også utnevnt til første nestleder for komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet og andre nestleder for Norges Banks hovedstyre.

Foto:Idar Kreutzer

Idar Kreutzer

Adm. dir. Finans Norge

Idar Kreutzer er adm. direktør i Finans Norge. Han var konsernsjef i Storebrand fra 2000 til 2012. Kreutzer har hatt en rekke ulike styreverv, og er i dag styreleder i Aschehoug Forlag, styremedlem ved Universitetet i Oslo, og medlem i Norges Handelshøyskoles Advisory Board. Kreutzer er medlem av klima- og miljøministerens klimaråd.  I oktober 2018 overleverte Kreutzer sin rapport om tilgangen til risikokapital i Norden, på oppdrag fra Nordisk Ministerråd, og i juni 2018 overleverte han finansnæringens veikart for grønn konkurransekraft til Klima- og miljøministeren. I juni 2015 til oktober 2016 var han medlem i regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. I 2013 ble han valgt som medlem i Strategirådet for Statens pensjonsfond utland. Fra 2001 til 2012 var han rådsmedlem i WBCSD, og var Co-Chair for prosjektet Vision 2050. Kreutzer er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole.

Olav Johannessen

Olav Johannessen

Leder seksjon for tilsyn med IT og betalingstjenester, Finanstilsynet

Olav Johannessen leder Finanstilsynets seksjon for tilsyn med IT og betalingstjenester. Olav har vært i tilsynet siden oktober 2013. Han har tidligere nær 30 års mangeartet erfaring fra bank og finans, bl.a innen betalingsformidling, IT og regnskap. Olav er utdannet økonom ved Handelsakademiet.

Foto: Rune Garborg

Rune Garborg

Adm. direktør for Vipps

Rune Garborg har lang fartstid fra DNB og DNB Eiendom, og er nå øverste sjef for Vipps – Norges mest populære betalingsapp. I 2015 ble Vipps lansert som en betalingsapp av finanskonsernet DNB, med Rune Garborg etter hvert som Vipps-ansvarlig. Betalingsappen har i dag mer enn 2,8 millioner brukere, og «å Vippse» har blitt en del av dagligtalen. I 2017 ble Vipps etablert som et eget selskap og skilt ut som et eget AS med egen ledelse. Vipps-ledelsen med Rune Garborg i spissen har nå fått størsteparten av det norske bankmarkedet til å samle seg om Vipps som betalingsløsning, og det er bl.a. veien videre som han vil fortelle om denne dagen.

Foto: Yngvar Ugland

Yngvar Ugland

Forbrukerteknolog og Divisjonsdirektør i NewTechLab DNB

Yngvar Ugland er forbrukernes mann på teknologispørsmål i DNB. Han arbeider med nye teknologiske løsninger og produkter, og vurderer hvilke muligheter og utfordringer disse løsningene byr på. Ugland, som også er leder for NewtechLab, er primus motor for innovasjonsarbeidet i banken. Han er utdannet sivilingeniør i matematikk ved NTN. Før han begynte i DNB jobbet han i Microsoft over en lengre periode. Han har også erfaring fra ulike oppstartsbedrifter og Fintech-selskaper.

Foto: Hege Toft Karlsen

Hege Toft Karlsen

Konsernsjef Eika Gruppen

Hege Toft Karlsen har vært konsernsjef i Eika Gruppen siden 2012, Hun har tidligere erfaring som konserndirektør Eika med ansvar for området salg og service. Hun har videre hatt ulike lederstillinger i Gjensidige. Toft Karlsen er styremedlem i Vipps AS og i Finans Norge. Toft Karlsen er advokat og jurist fra UIB, og har i tillegg en AMP fra Harvard Business School.

Foto: Frode Åsheim

Frode Åsheim

CEO Nets Branch Norway

Frode Åsheim leder et av de tre forretningsområdene i Nets: Corporate  Nets Branch Norway representerer en signifikant del av Nets og danner grunnlaget for forretning og samfunnskritisk infrastruktur for hele det norske betalingssamfunnet. Corporate Services leverer bl.a. tjenestene eFaktura, AvtaleGiro og OCR i Norge og Betalingsservice i Danmark, samt clearing til kunder i flere europeiske land. Området dekker også ID-løsninger som BankID i Norge og NemID i Danmark.
Frode er medlem av Nets Executive Committee og er styreleder i Nets Norge Infrastruktur. Han har vært ansatt i Nets siden 2006 og har hovedfag i arbeids- og organisasjonssosiologi fra Universitetet i Oslo.

Foto: Trond Inge Østbye

Trond Inge Østbye

Head of Digital Banking i Nordea

Trond Inge Østbye er Head of Digital Banking i Nordea. Han har arbeidet i Nordea i ulike stillinger siden 2017. Han har videre flere års erfaring fra konsulentbransjen i PA Consulting og Østbye Consulting

Foto: Truls Fjeldstad

Truls Fjeldstad

Director of marketing and business intelligence at NorgesGruppen ASA

Foto: Olga Troshkova

Olga Troshkova

Relationship Manager and Security Analyst at Nordic Financial CERT

Olga Troshkova er Relationship Manager and Security Analyst at Nordic Financial CERT.  Hun har tidligere erfaring fra Uptimize, Ernst & Young, NTNU, Det norske Veritas, Swedish Institute of Computer Science og Universitetet i Oslo.

Foto: Tom Høiberg

Tom Høiberg

Fagdirektør, Finans Norge

Tom Høiberg er fagdirektør for betaling og digitalisering i Finans Norge. Tom har erfaring fra ulike lederroller i bank og finans siden 1987, herunder selskapsledelse og konsernledelsen hos Eika Gruppen fra oppstart i 1997 til 2017. På betalings- og digitaliseringsområdet har han innehatt styreverv i selskaper som Nets, BankID, BankAxept, SDC, Commfides og Neonomics.

Eivind Gjemdal. Foto.

Eivind Gjemdal

Daglig leder Bits

Eivind Gjemdal er daglig leder i Bits som er et heleid datterselskap av Finans Norge. Bits har som formål å styrke og sikre en effektiv betalingsformidling og betalingsinfrastruktur i Norge. Eivind Gjemdal var tidligere ansvarlig for IT-området i SpareBank 1, der han har jobbet fra 2002 til 2016. Før ansettelsen i SpareBank 1 var Eivind 16 år i Accenture, blant annet som internasjonal partner. Eivind er utdannet siviløkonom fra NHH og har hatt ulike styre/tillitsverv innenfor norsk betalingsformidling og IT-selskaper.

Kontaktpersoner

Finans Norge arrangementer

Se alle arrangementer