Yngve Skogrand

Gå til hovedinnhold
Foto: Yngve Skogrand

Yngve Skogrand

Partner i advokatfirmaet Riisa

Yngve Skogrand er partner og advokat i advokatfirmaet Riisa. Advokatfirmaet ble etablert i 1988 og består i dag av 33 advokater og advokatfullmektiger fordelt på kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim. Skogrand har omfattende prosedyreerfaring og arbeider særlig med saker om personskadeerstatning, herunder bilansvar, yrkesskade, saker etter statlig og kommunal HTA, alminnelig ansvar, behandlingsskader etc. Skogrand har videre erfaring med prosedyre av trygdesaker gjennom vårt firmas kommisjonæravtale med Regjeringsadvokaten.