Foredragsholdere

Gå til hovedinnhold
april

Juskonferansen Forsikring 2019

Tid: 25. april kl.11:00 til 26. april kl.14:00

Sted: Voksenåsen kultur og konferansehotell, Ullveien 4, Oslo

 

Konferansen er nå vel gjennomført, tusen takk til alle dere som deltok!


En evaluering vil bli sendt ut i disse dager, og vi ber om at dere svarer på denne, slik at vi få tilbakemelding på hva dere syntes var bra og ikke under arrangementet. Presentasjonene fra konferansen er nå også lagt ut. 

Juskonferansen Forsikring 2019

Foredragsholdere

Foto:Idar Kreutzer

Idar Kreutzer

Adm. dir. Finans Norge

Idar Kreutzer er adm. direktør i Finans Norge. Han var konsernsjef i Storebrand fra 2000 til 2012. Kreutzer har hatt en rekke ulike styreverv, og er i dag styreleder i Posten Norge og i Aschehoug Forlag. Han er styremedlem ved Universitetet i Oslo, og medlem i Norges Handelshøyskoles Advisory Board.

I oktober 2018 overleverte Kreutzer sin rapport om tilgangen til risikokapital i Norden, på oppdrag fra Nordisk ministerråd. I juni 2015 til oktober 2016 ledet han regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, og han er medlem av klima- og miljøministerens klimaråd. I 2013 ble han valgt som medlem i Strategirådet for Statens pensjonsfond utland. Fra 2001 til 2012 var han rådsmedlem i WBCSD, og var Co-Chair for prosjektet Vision 2050.

Kreutzer er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole.

Foto: Bruzelius

Karin Maria Bruzelius

Jurist og tidligere høyesterettsdommer

Karin Bruzelius er tidligere høyesterettsdommer, leder for Norsk Kvinnesaksforening og har vær tilknyttet Nordisk institutt for sjørett siden 2011. Hun er leder av Finansklagenemnda Person og vil gi en oversikt over sentrale saker fra nemnda i 2018.

Foto: Patrik Duraj

Patrik Duraj

Motor strateg, If Skadeforsikring

Duraj jobber som prosjektleder i Corporate Control & Strategy, med fokus på motorforsikring, partnersamarbeid og digital innovasjon. I korthet er han Ifs ekspert på trender innenfor bilindustrien. Duraj startet karrieren i If som Management Trainee i 2011, og har siden arbeidet for samtlige forretningsområder (Skade, Produkt & Pris og Salg & Service), i roller som dataanalytiker, forretningsutvikler og prosjektleder. I løpet av disse årene har Duraj blant annet vært sentral i Ifs motorstrategi, etableringen av nordiske rapporteringssystem (salg, skade, kundetilfredshetsmålinger) og nordiske partnersamarbeid – og var eksempelvis forhandlingsansvarlig for samarbeidet med Santander Consumer Bank.

Ved siden av jobb er han pro-bono engasjert i verdens største helsenettverk i USA, som håndterer pasientinformasjon på rundt 100 millioner pasienter.

Duraj har studert økonomi ved Universitetet i St. Gallen, Sveits, og Handelshøyskolen BI.

Foto: Jon Molnes

Jon Molnes

Leder for krimseksjonen i Statens vegvesen

Jon Molnes leder krimseksjonen i Statens vegvesen som ble opprettet i 2016. Seksjonen har ved å ta i bruk nye arbeidsformer og annen kompetanse, dokumentert hvordan useriøse og kriminelle nærmest straffritt har drevet sin virksomhet innenfor samfunnsoppdraget. Molnes har sin bakgrunn fra politiet hvor han arbeidet innenfor fagfeltene narkotika og etterretning.

Foto: Yngve Skogrand

Yngve Skogrand

Partner i advokatfirmaet Riisa

Yngve Skogrand er partner og advokat i advokatfirmaet Riisa. Advokatfirmaet ble etablert i 1988 og består i dag av 33 advokater og advokatfullmektiger fordelt på kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim. Skogrand har omfattende prosedyreerfaring og arbeider særlig med saker om personskadeerstatning, herunder bilansvar, yrkesskade, saker etter statlig og kommunal HTA, alminnelig ansvar, behandlingsskader etc. Skogrand har videre erfaring med prosedyre av trygdesaker gjennom vårt firmas kommisjonæravtale med Regjeringsadvokaten.

Foto: Tone Febakke

Tone Skoli Febakke

Forretningsutvikler Gjensidige

Febakke har vært forretningsutvikler og produkteier for de digitale skadeløsningene i Digitale kanaler siden 1.desember 2018. Hun har tidligere jobbet 5 år som forretningsutvikler for digitalisering av skadeløsninger i Divisjon Skade i Gjensidige og den digitale transformasjonen knyttet til dette. Febakke har 13 års erfaring fra Storebrand som forretningsutvikler, produkteier og konsulent. Febakke er utdannet fra Høyskolen i Oslo og Handelshøyskolen BI.

Foto: Rørholt

Kristine Frivold Rørholt

Senioradvokat, Wikborg Rein Advokatfirma AS

Kristine Frivold Rørholt er senioradvokat i advokatfirmaet Wikborg Rein. Hun er tilknyttet firmaets fagområde for kapitalmarkeder, med hovedfokus på finansregulatoriske temaer. Rørholt har bakgrunn fra Finansdepartementet, Høyesterett og Oslo tingrett. Hun har særlig innsikt til spørsmål knyttet til tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, både gjennom å ha hatt ansvar for dette regelverket i Finansdepartementet og gjennom rollen som sekretær for lovutvalget som utredet implementering av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Hun har også tidligere arbeidet med bl.a. lov- og forskriftsarbeid for verdipapirfond.

Foto: Mårten S

Mårten Skjøstad

Direktør digital organisasjonsutvikling, Gjensidige

Skjøstad har vært direktør for digital organisasjonsutvikling siden 1.desember 2018. Han har jobbet i Gjensidige siden 2006 i ulike roller i selskapet, blant annet med digitalisering av  Skadeoppgjør og den digitale transformasjonen knyttet til dette. Skjøstad har erfaring fra konsulentbransjen i Accenture og TietoEnator. Skjøstad er utdannet siviløkonom fra NHH.

Foto: Novsett

Cathrine Novsett

Advokat Gjensidige Forsikring ASA

Cathrine har de siste åtte årene jobbet som advokat i konsernjuridisk i Gjensidige Forsikring, med særlig ansvar for finansregulatoriske spørsmål. Hun sitter i styringsgruppen for Gjensidiges interne prosjekt for implementering av IDD og sitter som representant i Finans Norges arbeidsgruppe IDD. Cathrine har tidligere jobbet å Finanstilsynet med blant annet forsikringsformidlingsloven og satt i den forbindelse i en arbeidsgruppe i Eiopa vedrørende utvikling av regelverket for forsikringsformidling.

Foto: Tore Mydske

Tore Mydske

Partner i advokatfirmaet Thommessen AS

Tore Mydske er advokat og partner i advokatfirmaet Thommessen AS. Han bistår finansielle virksomheter med hva som regnes som regulert virksomhet og hvilke konsekvenser det har å drive regulert virksomhet i Norge. Han anses som en av landets ledende fagpersoner på området, og klientene omfatter banker, forsikringsselskaper, verdipapirforetak og fondsselskaper. Tore leder Thommessens kompetanseområde for finansregulatoriske spørsmål. Han har tidligere bl.a. arbeidet som ambassaderåd for økonomiske og finansielle saker vec Norges ambassade i Washington DC, USA, samt som avdelingsdirektør for finansmarkedsavdelingen i Finansdepartementet.

Foto: W. Seljeseth

Wenche Seljeseth

Leder SpareBank 1 Forsikring AS

Wenche Seljeseth leder SpareBank 1 Forsikring som etter en planlagt fisjon vil endre navn til SpareBank 1 Pensjon. Seljeseth begynte i SpareBank 1 Forsikring i 2016 etter 8 år hos SpareBank 1 SMN. Tidligere arbeidserfaring har vekselvis vært i bank og forsikringsselskap, men hovedfagfeltet til Seljeseth er pensjon. Hun er utdannet jurist, økonom og sosialantropolog.

 

Foto: Risebrobakken

Jan Otto Risebrobakken

Direktør næringspolitikk Storebrand

Risebrobakken har vært direktør for næringspolitikk i Storebrand siden 2008. Han var informasjonssjef i Storebrand fra 2006-2007. Før dette var han politisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe 1998-2001, politisk rådgiver og statssekretær i Sosialdepartementet 2001-2004, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet 2004-2005.

Foto: Jeppe Normann

Jeppe Normann

Partner i advokatfirmaet Normann og Bjørnsen AS

Jeppe Normann har bred forretningsjuridisk erfaring med insolvens, arbeidsrett og prosedyre som spesialområder. Han var medlem i Advokatlovutvalget, og har i mange år ledet Disiplinærutvalget for Oslo krets av Advokatforeningen. Normann arbeider i dag i Advokatfirmaet Normann og Bjørnsen AS i Asker. I tillegg underviser han og holder foredrag i etikk.
Det enkelte kanskje ikke vet om Normann er at han tidligere fekter som konkurrerte i kårde og florett. Han representerte Norge under tre OL; München, Montreal og Los Angeles, der hans beste resultat var en 7.-plass. Han var i tillegg flere ganger norsk og nordisk mester.

Foto: Brynildsen

Claus Krag Brynildsen

Partner og advokat i Advokatfirma Kogstad Lunde & Co

Claus Krag Brynildsen er partner og advokat i Advokatfirma Kogstad Lunde & Co. Advokatfirmaet arbeider spesialisert med forsikrings- og erstatningsrett og har hovedsakelig forsikringsselskaper som oppdragsgivere.  Brynildsen arbeider med tingskadesaker innenfor de fleste bransjer. Han har møterett for Høyesterett og er medforfatter av boken Forsikringsavtaleloven med kommentarer.

Foto: Vibeke Stiansen

Vibeke Stiansen

Advokat i Gjensidige

Vibeke Stiansen har jobbet som advokat i juridisk avdeling i Gjensidige siden 2011. Fagområdet er erstatningsrett og forsikringsrett, med hovedvekt på ting- og ansvarsforsikring, og prosedyre for domstolene. Hun har de to siste årene sittet som fast selskapsrepresentant i FinKN Skade. Stiansen har tidligere jobbet i advokatfirma Kogstad Lunde.

Atle Roaldsøy.foto.

Atle Roaldsøy

Advokat, Finans Norge

Atle Roaldsøy arbeider med spørsmål som gjelder økonomisk kriminalitet og hvitvasking i Finans Norge, finansjuridisk enhet. Før det var han fagdirektør i Internasjonal seksjon, Justis- og beredskapsdepartementet. Atle har bred erfaring fra påtalemyndigheten og har blant annet vært påtaleleder ved Økonomiavsnittet i Oslo Pd og leder for Hvitvaskingsenheten i ØKOKRIM. Han har hovedsakelig arbeidet med internasjonale saker innenfor området økonomisk kriminalitet, med et særlig fokus på korrupsjons- og hvitvasking. Han ledet Norges delegasjoner til OECD Working Group on Bribery og GRECO, og har deltatt aktivt i arbeid med nasjonal og internasjonal oppfølging av FN-konvensjonen mot korrupsjon. Han var leder for Norges delegasjon til FATF 2005-2009. Atle var medlem av hvitvaskingslovutvalget som skulle følge opp FATFs 40 anbefalinger og evalueringsrapport om Norge fra 2014, samt EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Han deltok også i utvalget som utredet forrige revisjon av hvitvaskingsregelverket.

Evy Ann Hagen. Foto.

Evy Ann Hagen

Direktør finansjuridisk enhet, Finans Norge

Evy Ann Hagen er direktør i finansjuridisk enhet i Finans Norge. Hun har jobbet i Finans Norge siden 2013 i bank- og kapitalmarkedsavdelingen. Evy Ann er advokat og har tidligere jobbet bl.a. i DNB og Finansklagenemnda. 

Kontaktperson

 • Kjersti Prestårhus

  Seniorkonsulent

  23 28 43 40

  Send e-post

 • Vegard Bjerke Øye

  Juridisk seniorrådgiver

  23 28 43 79

  Send e-post