Randi Birgitte Bull

Gå til hovedinnhold
Foto: Randi B. Bull

Randi Birgitte Bull

Partner, Bull & Co

Randi Birgitte Bull er partner i advokatfirmaet Bull & Co. Hun arbeider hovedsakelig med arv- og skifterett, generasjonsskifte, fast eiendoms rettsforhold, og arbeidsrett. Hun har tidligere erfaring som bl.a. partner hos Frick Langseth Advokatfirma DA, advokat i Selmer Da og Ness & Co, samt som Førstekonsulent i Justisdep. sivilavd. Bull har også sittet som leder for Finansdepartementets Kontrollutvalg for tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger.

Bull ble av «Who’s Who Legal» nominert til en av verdens ledende advokater innenfor «Private Client» i 2017, som den eneste advokaten i Norge. Bull har en Cand. jur. fra Universitetet i Oslo, og ble i 2017 sertifisert mekler – gjennomført Meklingsakademiet i regi av Advokatforeningen.