Nils Henrik Heen

Gå til hovedinnhold
Foto: Nils Henrik Heen

Nils Henrik Heen

Juridisk direktør (konst.) Finans Norge

Nils Henrik Heen har arbeidet som advokat i Finans Norge siden 2015. I september tiltrådte han i stillingen som konst. Juridisk direktør i selskapet. Han har tidligere erfaring fra Forbrukerrådet og som dommerfullmektig ved Ringerike tingrett. Heen har en Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo.