Lise Ljungmann Haugen

Gå til hovedinnhold
Lise Ljungmann Haugen. Foto.

Lise Ljungmann Haugen

Fagdirektør Finans Norge

Lise Ljungmann Haugen har siden begynnelsen av 2018 jobbet som fagdirektør i finansjuridisk enhet i Finans Norge. Fagfeltet hennes er bredt og omfatter både bank- og forsikringsområdet. Hun var før dette hovedsekretær for Banklovkommisjonen siden 2002 med ansvar for utredningsarbeid både innenfor bank og forsikring. I perioden 2002-2018 avga Banklovkommisjonen til sammen 23 utredninger. Hun arbeidet i Kredittilsynet (senere Finanstilsynet) ved avdeling for bank og forsikringstilsyn, forsikringsfaglig seksjon fra 1997-2002. Hun har videre bl.a. erfaring fra Justisdepartementet og som dommerfullmektig ved Søre Sunnmøre Sorenskrivarembete. Hun er engasjert av Gyldendal Rettsdata for å skrive kommentarer til forsikringsvirksomhetsloven og finansforetaksloven. Ljungmann Haugen er utdannet cand. jur ved Universitetet i Oslo.