Foredragsholdere

Gå til hovedinnhold

Foredragsholdere

Trygve Bergsåker

Trygve Bergsåker

Professor dr. juris ved Universitetet i Oslo

Bergsåker leder Forbrukertvistutvalget og Finansklagenemnda Bank. Han har tidligere vært leder for Klagenemnda for eiendomsmeglingstjenester og avdelingen for personskader i Forsikringsskadenemnda. Han var videre medlem av Børsklagenemnden. Bergsåker er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole, cand. jur ved Universitetet i Oslo, og han tok juridisk doktorgrad i 2008.

Foto: Lars Erik Fjørtoft

Lars Erik Fjørtoft

Partner i PwC

Lars Erik Fjørtoft er partner i PwC og leder av Risk Advisory i Norge. Han arbeider med rådgivning knyttet til digitalisering, betaling, compliance med fokus på finanssektoren. Lars Erik har tidligere erfaring fra bankenes infrastruktursamarbeid i rolle som daglig leder av Bankenes Standardiseringskontor og han var ansvarlig for prosessen med å etablere BITS. 

Lise Ljungmann Haugen. Foto.

Lise Ljungmann Haugen

Fagdirektør Finans Norge

Lise Ljungmann Haugen har siden begynnelsen av 2018 jobbet som fagdirektør i finansjuridisk enhet i Finans Norge. Fagfeltet hennes er bredt og omfatter både bank- og forsikringsområdet. Hun var før dette hovedsekretær for Banklovkommisjonen siden 2002 med ansvar for utredningsarbeid både innenfor bank og forsikring. I perioden 2002-2018 avga Banklovkommisjonen til sammen 23 utredninger. Hun arbeidet i Kredittilsynet (senere Finanstilsynet) ved avdeling for bank og forsikringstilsyn, forsikringsfaglig seksjon fra 1997-2002. Hun har videre bl.a. erfaring fra Justisdepartementet og som dommerfullmektig ved Søre Sunnmøre Sorenskrivarembete. Hun er engasjert av Gyldendal Rettsdata for å skrive kommentarer til forsikringsvirksomhetsloven og finansforetaksloven. Ljungmann Haugen er utdannet cand. jur ved Universitetet i Oslo.

Foto: Gry Nergård

Gry Nergård

Forbrukerpolitisk direktør, Finans Norge

Gry Nergård er forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge. Gry Nergård er utdannet jurist og har jobbet med forbrukerspørsmål siden 1992. Hun var nestleder for Forbrukerombudet fra 1995 og tok over ledervervet som Forbrukerombud i 2010. Dette er en åremålsstilling med seks års varighet. Hun er videre styreleder i Finansnæringens Autorisasjonsordninger (FinAut)

Jan Digranes. Foto.

Jan Digranes

Direktør, Finans Norge

Jan Digranes er direktør for prosessområde betalingsformidling, digitalisering og sikringsordninger i Finans Norge. Han er stedfortredende forretningsfører i Bankenes Sikringsfond. Han har tidligere arbeidet i Sparebankforeningen, Statistisk sentralbyrå og Forsvaret. Jan er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Deler av utdannelsen er tatt ved Universitetet i Bergen. 

Foto: Robert Mood

Robert Mood

President i Norges Røde Kors

Robert Mood er tilknyttet Orator Team AS som seniorrådgiver. Han har sin bakgrunn som generalløytnant (p) i Forsvaret, som leder av internasjonale operasjoner for blant annet FN/NATO. Han vant Fritt ord prisen i 2016 for sin uredde åpenhet som leder og ga ut en mye omtalt bok om lederes ansvar i fjor. Robert takket ja til vervet som president i Norges Røde Kors i 2017. Robert er i tillegg til å være en ettertraktet foredragsholder også en aktiv samfunnsdebattant.

Kontaktperson

  • Kjersti Prestårhus

    Seniorkonsulent

    23 28 43 40

    Send e-post