Foredragsholdere

Gå til hovedinnhold

Foredragsholdere

Foto: Robert Mood

Robert Mood

Seniorrådgiver i Orator Team AS

Robert Mood er tilknyttet Orator Team AS som seniorrådgiver. Han har sin bakgrunn som generalløytnant (p) i Forsvaret, som leder av internasjonale operasjoner for blant annet FN/NATO. Han vant Fritt ord prisen i 2016 for sin uredde åpenhet som leder og ga ut en mye omtalt bok om lederes ansvar i fjor. Robert takket ja til vervet som president i Norges Røde Kors i 2017. Robert er i tillegg til å være en ettertraktet foredragsholder også en aktiv samfunnsdebattant.

Trygve Bergsåker

Trygve Bergsåker

Professor dr. juris ved Universitetet i Oslo

Bergsåker leder Forbrukertvistutvalget og Finansklagenemnda Bank. Han har tidligere vært leder for Klagenemnda for eiendomsmeglingstjenester og avdelingen for personskader i Forsikringsskadenemnda. Han var videre medlem av Børsklagenemnden. Bergsåker er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole, cand. jur ved Universitetet i Oslo, og han tok juridisk doktorgrad i 2008.

Foto: Kjersti T. Trøbråten

Kjersti T. Trøbråten

Partner i Wiersholm advokatfirma

Kjersti T. Trøbråten er spesialist på verdipapirrett og rammevilkår for forsikring og bank. Hun har arbeidet i Finanstilsynet i flere år og vært ansvarlig for det juridiske arbeidet med utvikling og tolkning av atferdsregler og rammevilkår for verdipapirforetak og forvaltningsselskaper. Kjersti er rangert som en av Norges aller fremste eksperter på fagområdet finansregulatorisk av Chambers and Partners. Hun er rangert som en av Norges ledende advokater på bank og finans av Legal 500.

Foto: Randi B. Bull

Randi Birgitte Bull

Partner, Bull & Co

Randi Birgitte Bull er partner i advokatfirmaet Bull & Co. Hun arbeider hovedsakelig med arv- og skifterett, generasjonsskifte, fast eiendoms rettsforhold, og arbeidsrett. Hun har tidligere erfaring som bl.a. partner hos Frick Langseth Advokatfirma DA, advokat i Selmer Da og Ness & Co, samt som Førstekonsulent i Justisdep. sivilavd. Bull har også sittet som leder for Finansdepartementets Kontrollutvalg for tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger.

Bull ble av «Who’s Who Legal» nominert til en av verdens ledende advokater innenfor «Private Client» i 2017, som den eneste advokaten i Norge. Bull har en Cand. jur. fra Universitetet i Oslo, og ble i 2017 sertifisert mekler – gjennomført Meklingsakademiet i regi av Advokatforeningen.

 

Foto: Anne Helsingeng

Anne Helsingeng

Partner, Bull & co

Anne Helsingeng har lang erfaring som advokat, og var i 15 år var fast bobestyrer i dødsbo for Oslo Byfogdembete. Hun har løpende bistått med rådgivning innen skifte, herunder generasjonsskifte.

Foto: Lars Erik Fjørtoft

Lars Erik Fjørtoft

Partner i PwC

Lars Erik Fjørtoft er partner i PwC og leder av Risk Advisory i Norge. Han arbeider med rådgivning knyttet til digitalisering, betaling, compliance med fokus på finanssektoren. Lars Erik har tidligere erfaring fra bankenes infrastruktursamarbeid i rolle som daglig leder av Bankenes Standardiseringskontor og han var ansvarlig for prosessen med å etablere BITS. 

Foto: Siri H. Grieg

Siri Hafeld Grieg

Head of PeB Legal Norway, Nordea

Siri Hafeld Grieg leder Nordeas norske Personal Banking-avdeling i Group Legal. Hun yter juridisk rådgivning til hele forretningsområdet, med hovedfokus på digitale initiativ, bruk av kundeinformasjon, utvikling av nye kunde- og produktkonsepter og samarbeidsavtaler. Siri er medlem i Fagutvalg Personvern i Finans Norge, og har tidligere arbeidet som advokat i IPR- og teknologiavdelingen til Advokatfirmaet Thommessen.

Foto: Hanne Storstein

Hanne Storstein

Advokat, DNB Bank ASA

Storstein har over 10 års erfaring fra DNB-advokatene og jobber primært med bank, herunder innskudd, betalingstjenester og finansregulatorisk. Hun har arbeidet med PSD2 siden 2016 og vært medlem av Finans Norges Fagutvalg kontrakt siden 2014. Storstein deltar også i Finans Norges arbeidsgruppe om ny finansavtalelov.

Foto: Bård Bergersen

Bård Bergersen

Advokat / Senior Legal Counsel at Nordea

Bård Bergersen arbeider i Nordeas norske avdeling for Personal Banking i Group Legal. Han yter juridisk rådgivning til hele forretningsområdet, med hovedfokus på bistand til kunderådgivere, utvikling av nye kunde- og produktkonsepter, markedsføring og personvern. Bård har tidligere arbeidet som teknologiadvokat i Selmer.

Hillevi Myhre

Hillevi Myhre

Partner i advokatfirmaet SANDS

Partner i SANDS bank- og finansavdeling. Tidligere leder av Merchant Banking Law Norge i Nordea. Bred erfaring også fra selskapsrett og M&A, blant annet fra stilling som Advokat i Orkla ASA og før det flere år hos advokatfirmaet Thommessen i Oslo og Vinge i Stockholm.

Foto: Ylva Axelsson

Ylva Cornelia Axelsen

Partner i advokatfirmaet SANDS

Ylva Cornelia Axelsen er partner i SANDS’ bank- og finansavdeling. Hun har mange års erfaring fra advokatfirma og som internjurist i Nordea bank, og har arbeidet for store, internasjonale banksyndikater spesielt innen shipping, offshore og oljeservice. Ylva er ranket i IFLR1000 og The Legal 500 GC Powerlist som ledende i Norge på sitt felt.

Foto: Jørgen Dyrhaug

Jørgen Dyrhaug

Seniorrådgiver Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Jørgen Dyrhaug jobber til daglig med datasikkerhet i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).  Han jobbet 14 år i Forsvarsdepartementet før han startet i NSM i begynnelsen av 2013. Han er utdannet sivilingeniør fra NTH. Tidligere har han også jobbet noen år i privat virksomhet.

Foto: Anne Ystenes

Anne Ystenes

Principal Advisor Bits AS

Anne Ystenes har vært leder for juridisk avdeling i Bits AS siden oppstarten av selskapet i 2016. Hun har arbeidet over 5 år med betalingsformidling og infrastruktur i Finans Norge og Bits. Hun har videre 19 års erfaring fra Sparebanken NOR/DNB konsernjuridisk, 5 år i adokatfirma Fred Stokvold og 5 år i Forbruker- og administrasjonsdepartementet. Hun har mange års erfaring med betalingsformidling, BankID, hvitvaskingsregler mv. og har deltatt i fagutvalg BankID og leder fagråd juss. Hun har ansvar for regler om BankID og samarbeidsavtale mellom BankID Norge og Bits.

Atle Roaldsøy.foto.

Atle Roaldsøy

Advokat, Finans Norge

Atle Roaldsøy arbeider med spørsmål som gjelder økonomisk kriminalitet og hvitvasking i Finans Norge, finansjuridisk enhet. Før det var han fagdirektør i Internasjonal seksjon, Justis- og beredskapsdepartementet. Atle har bred erfaring fra påtalemyndigheten og har blant annet vært påtaleleder ved Økonomiavsnittet i Oslo Pd og leder for Hvitvaskingsenheten i ØKOKRIM. Han har hovedsakelig arbeidet med internasjonale saker innenfor området økonomisk kriminalitet, med et særlig fokus på korrupsjons- og hvitvasking. Han ledet Norges delegasjoner til OECD Working Group on Bribery og GRECO, og har deltatt aktivt i arbeid med nasjonal og internasjonal oppfølging av FN-konvensjonen mot korrupsjon. Han var leder for Norges delegasjon til FATF 2005-2009. Atle var medlem av hvitvaskingslovutvalget som skulle følge opp FATFs 40 anbefalinger og evalueringsrapport om Norge fra 2014, samt EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Han deltok også i utvalget som utredet forrige revisjon av hvitvaskingsregelverket.

Lise Ljungmann Haugen. Foto.

Lise Ljungmann Haugen

Fagdirektør Finans Norge

Lise Ljungmann Haugen har siden begynnelsen av 2018 jobbet som fagdirektør i finansjuridisk enhet i Finans Norge. Fagfeltet hennes er bredt og omfatter både bank- og forsikringsområdet. Hun var før dette hovedsekretær for Banklovkommisjonen siden 2002 med ansvar for utredningsarbeid både innenfor bank og forsikring. I perioden 2002-2018 avga Banklovkommisjonen til sammen 23 utredninger. Hun arbeidet i Kredittilsynet (senere Finanstilsynet) ved avdeling for bank og forsikringstilsyn, forsikringsfaglig seksjon fra 1997-2002. Hun har videre bl.a. erfaring fra Justisdepartementet og som dommerfullmektig ved Søre Sunnmøre Sorenskrivarembete. Hun er engasjert av Gyldendal Rettsdata for å skrive kommentarer til forsikringsvirksomhetsloven og finansforetaksloven. Ljungmann Haugen er utdannet cand. jur ved Universitetet i Oslo.

Foto: Gry Nergård

Gry Nergård

Forbrukerpolitisk direktør, Finans Norge

Gry Nergård er forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge. Gry Nergård er utdannet jurist og har jobbet med forbrukerspørsmål siden 1992. Hun var nestleder for Forbrukerombudet fra 1995 og tok over ledervervet som Forbrukerombud i 2010. Dette er en åremålsstilling med seks års varighet. Hun er videre styreleder i Finansnæringens Autorisasjonsordninger (FinAut)

Jan Digranes. Foto.

Jan Digranes

Direktør, Finans Norge

Jan Digranes er direktør for prosessområde betalingsformidling, digitalisering og sikringsordninger i Finans Norge. Han er stedfortredende forretningsfører i Bankenes Sikringsfond. Han har tidligere arbeidet i Sparebankforeningen, Statistisk sentralbyrå og Forsvaret. Jan er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Deler av utdannelsen er tatt ved Universitetet i Bergen. 

Foto: Nils Henrik Heen

Nils Henrik Heen

Juridisk direktør, Finans Norge

Nils Henrik Heen har arbeidet som advokat i Finans Norge siden 2015. I september tiltrådte han i stillingen som konst. Juridisk direktør i selskapet. Han har tidligere erfaring fra Forbrukerrådet og som dommerfullmektig ved Ringerike tingrett. Heen har en Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. 

Kontaktperson

 • Kjersti Prestårhus

  For praktiske spørsmål og påmelding

  23 28 43 40

  Send e-post

 • Lillemor Döbel Bakke

  Prosjektleder

  23 28 42 64

  Send e-post

Finans Norge arrangementer

Se alle arrangementer