Velkommen!

Gå til hovedinnhold

Velkommen!

Tid og sted for årets Hvitvaskingskonferanse er nå klart, og det er med stor glede vi ønsker deg velkommen til Clarion Hotel & Congress Oslo Airport den 19. til 20. november. Konferansen er et samarbeid mellom ØKOKRIM, Finanstilsynet og Finans Norge.

Les mer om årets arrangement her!

Nytt konferansehotell

Etter flere år på Sundvolden Hotell har vi nå etter ønske fra mange deltakere, valgt å legge konferansen til et konferansehotell med større overnattingskapasitet. Hvitvaskingskonferansen har fra oppstart i 2005 hatt en kontinuerlig vekst i antall deltakere, og i fjor endte vi på hele 600 deltakere. På Clarion Hotel & Congress vil vi bl.a. kunne tilby alle våre deltakere en stor og moderne plenumssal, god plass til bespisning, overnatting til alle som ønsker det, enkel reiselogistikk samt gratis parkering. Vi håper på stor deltakelse og engasjement også i år, og vi ser frem til å se dere alle på Gardermoen i november.

 

Om programmet

I samarbeid med ØKOKRIM og Finanstilsynet er vi godt i gang med å sette sammen et nytt og spennende program som belyser aktuelle temaer, saker og problemstillinger knyttet til hvitvasking og terrorfinansiering. Konferansen skal bidra til å styrke etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket. Vi takker for alle innspill og tilbakemeldinger vi mottok i evalueringen av fjorårets arrangement. De vil vi ta med oss videre i planleggingen av årets program. Programmet i sin helhet vil bli presentert i september. 

 

Påmelding til konferansen

For å sikre at alle deltakere får et godt utbytte på konferansen så er det spesielt to ting vi er opptatt av; høy faglig kvalitet på våre innlegg, samt nettverksbygging. Tid og rom til å diskutere felles utfordringer og praktiske problemstillinger med andre deltakere og faglig ekspertise. Så selv om vi i år vil kunne tilby flere deltakelse med overnatting på konferansen, vil vi fortsatt operere med et begrenset antall plasser. Mer informasjon om når vi vil åpne for påmelding til konferansen vil bli lagt ut på hjemmesiden i midten av september. Så følg med hvis du vil sikre deg en plass.

 

Hvitvaskingskonferansen 2018

Fjorårets konferanse ble arrangert på Sundvolden Hotell i Buskerud fra 8. til 9. november. Totalt var det ca. 600 deltakere.

Plenum2.jpg

 

Les mer om fjorårets program her

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Konferansehotellet ble kåret til Beste Storarena av HSMAI i 2015 og 2017. Et stilfullt og hyggelig hotell med de aller beste konferansefasiliteter, enkel logistikk og god mat og drikke.