Program

Gå til hovedinnhold

Program

Registrering og kaffe fra kl. 09.00

Ordstyrer: Atle Roaldsøy, Finans Norge

 • Tirsdag 19. november

 • 10.00-10.35

  Velkommen til Hvitvaskingskonferansen 2019 - åpningsinnlegg

 • 10.35-10.50

  Kaffepause

 • 10.50-12.00

  Aktuelt fra Finanstilsynet – om regelverksutvikling, nye rundskriv og praksis              

  Rapporteringsplikten – Et verktøy for kriminalitetsforebygging

 • 12.00-13.00

  Lunsj

 • 13.00-14.00

  The Bernard L. Madoff Investment Securities Investigation

 • 14.00-14.20

  Kaffepause

 • 14.20-14.50

  Preventing, detecting, deterring and reporting suspicious activity              

 • 14.50-15.35

  Praktiske eksempler fra Enheten for finansiell etterretning                      

 • 15.35-15.55

  Kaffepause og forflytting til nye saler

 • 15.55-16.45

  Parallelle sesjoner

  1. Tilsynspraksis hvitvasking banksektoren

  2. Hvitvasking i forsikring – tilsynspraksis og risiko

  3. US Sanctions Policy: recent developments on Iran, Russia and Venezuela and future expectations 

  4. Reelle rettighetshavere i praksis – konsekvenser av hvitvaskingsloven 2018 og Finanstilsynets rundskriv.

 • 16.45-17.30

  Ettermiddagsmat & mingel samt felles innsjekk
  I foajèen

 • 19.30-20.00

  Aperitiff i foajèen på The Qube

 • 20.00-23.00

  Festmiddag med underholdning 

 • Onsdag 20. november

 • 09.00-10.30

  Hva kan vi lære av de siste års saker og tilsyn?

  Oppdatering fra departementene: Pågående nasjonalt implementeringsarbeid og nytt fra internasjonale fora                     

 • 10.30-10.55

  Kaffepause 

 • 10.55-11.40

  Global challenges and risks, and expectations on the private sector and governments                                    

 • 11.40-12.00

  Kaffepause

 • 12.00-12.30

  Finansiering av terrorisme – det norske bildet

 • 12.30-13.00

  Cyber-sikkerhet; Usynlig, ubegripelig og uhåndterlig?

 • 13.00-14.00

  Lunsj - takk for nå og vel hjem!