Morten Nilsen

Gå til hovedinnhold
Foto: Morten Nilsen

Morten Nilsen

Seniorrådgiver, Finanstilsynet

Morten Nilsen er seniorrådgiver i Seksjon for anti-hvitvasking og betalingsforetak, Finanstilsynet. Han har ti års erfaring med bl.a. oppfølging av etterlevelse av hvitvaskingsloven og strategisk analyse av hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet ved EFE/ØKOKRIM og Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter. Han har også vært medlem av Norges FATF-delegasjon. Nilsen er Master i kriminologi fra UiO.