Du møter bl.a.

Gå til hovedinnhold

Du møter bl.a.

Foto: Siv Jensen

Siv Jensen

Finansminister

Siv Jensen har vært finansminister siden oktober 2013. Hun er leder i Fremskrittspartiet og har vært det siden 2006. Hun har vært Stortingsrepresentant fra 1997. Hun var leder i Finanskomiteen på Stortinget 2001-2005, medlem i Utenrikskomiteen 2005-2009 og medlem i Utenriks- og forsvarskomiteen fra 2009-2013. 

Idar Kreutzer. Foto.

Idar Kreutzer

Adm. direktør Finans Norge

Idar Kreutzer er adm. direktør i Finans Norge. Han var konsernsjef i Storebrand fra 2000 til 2012. Kreutzer er styreleder i Posten Norge og Aschehoug Forlag.  I juni 2015 ble han utnevnt i regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, og han er medlem av klima- og miljøministerens klimaråd. I 2013 ble han valgt som medlem i strategirådet for Statens pensjonsfond utland. Fra 2001 til 2012 var han rådsmedlem i WBCSD, og var Co-Chair for prosjektet Vision 2050. Han er videre styremedlem ved Universitetet i Oslo, og medlem i Norges Handelshøyskoles Advisory Board. Kreutzer er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole.

Photo: FBI logo

Paul F. Roberts Jr.

Supervisory Special Agent, FBI

Supervisory Special Agent Paul Roberts currently leads a Securities Fraud squad in the New York Field Office of the FBI.  In this role, he oversees investigations of Federal Securities laws violations, to include Insider Trading, Market Manipulation and High Yield Investment Fraud.  SSA Roberts was an agent on this squad from 2009 through July 2015 and was involved in several complex securities fraud investigations during this period.  Among his assignments, SSA Roberts was a member of the team that investigated the ponzi scheme carried out through Bernard L. Madoff Investment Securities. From July 2015 through January 2017, SSA Roberts was assigned to the Economic Crimes Unit, Financial Crimes Section at FBI Headquarters.  In this role, he had program management responsibilities for Corporate Fraud, Securities Fraud, Bank Fraud and Mortgage Fraud investigations across the country. 

SSA Roberts holds a Bachelor’s degree in mathematics and computer science from Boston College.  Prior to joining the FBI, he was an actuarial analyst with an employee benefits consulting firm.

Photo: Logo FBI

Patrick J. Duffy

Supervisory Special Agent, FBI

Patrick J. Duffy is a Supervisory Special Agent with the Federal Bureau of Investigation specializing in Corporate and Securities fraud investigations, including those related to Insider Trading, Market Manipulations and Ponzi schemes. SSA Duffy is currently assigned to FBI Headquarters in the Economic Crimes Unit, where he program manages Complex Financial Crime cases across the country.

Prior to joining the FBI, SSA Duffy worked within the audit practice of KPMG Philadelphia for six years, where he was employed as an associate and senior associate on both public and private client engagements. SSA Duffy received his Bachelor’s Degree in Accounting from LaSalle University in 2002.

Foto: Kjersti Lehmann

Kjersti Lehmann

Seniorrådgiver, Justis- og beredskapsdep.

Kjersti Lehmann er seniorrådgiver i politiavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Hun leder den norske delegasjonen til Financial Action Task Force (FATF). Hun er Cand. Jur. fra Universitetet i Oslo og har en master i Criminal Justice Policy fra London School of Economics and Political Science.

Foto: Brynildsen

Tobias Brynildsen

Rådgiver Finansdepartementet

Tobias Brynildsen er rådgiver i Finansdepartementet, der han arbeider med bl.a. hvitvaskingsregelverket. Han er medlem av Norges delegasjon til Financial Action Task Force (FATF), og har også erfaring som sekretær for Hvitvaskingslovutvalget ved utarbeidelsen av NOU 2016: 27.

Foto: Irene J.

Irene Støback Johansen

Tilsynsrådgiver, Finanstilsynet

Irene Støback Johansen er tilsynsrådgiver i Seksjon for banktilsyn, har lang erfaring fra finansnæringen, og har nå jobbet mer enn ti år i Finanstilsynet. I tillegg til stedlig tilsyn og oppfølging av banker og andre finansforetak har hun et særlig fagansvar for hvitvasking og terrorfinansiering, samt operasjonell risiko generelt.

Foto: Johannessen

Geir David Johannessen

Spesialrådgiver, Finanstilsynet

Geir David Johannessen er spesialrådgiver i Seksjon for forsikringstilsyn, har lang erfaring fra forsikringsnæringen, og har nå jobbet ti år i Finanstilsynet. I tillegg til stedlig tilsyn og oppfølging av forsikringsforetak og forsikringsformidlere har han et særlig fagansvar for hvitvasking og terrorfinansiering på forsikringsområdet.

Photo: Gavin Peniston-Bird

Gavin Peniston-Bird

Head of the FIU, Western Union

Gavin Peniston-Bird is currently the Head of the FIU Law Enforcement Outreach and Investigations for Ireland and the Nordic region based in the Dublin, Ireland. Gavin works closely with Law enforcement agencies in his region, enabling him to assist on their Investigations focusing on Counter Terrorism, Narcotics, Human Trafficking/Smuggling ,Serious and organized crime. Since joining Western Union in 2013 , Gavin rolled out the Global fraud risk program for the European region and then took up his current role within the Financial Intelligence Unit in 2017.

Prior to joining Western Union, Gavin had a successful 30year career within the Metropolitan Police Service at New Scotland Yard as a Supervising Detective. Working on numerous specialist covert units targeting Serious and organized gangs involved in criminality nationally and internationally.

Bilde. Heidi A. Opsahl

Heidi A. Opsahl

Seniorrådgiver, Finanstilsynet

Heidi Augestad Opsahl er seniorrådgiver i seksjon for anti-hvitvasking og betalingsforetak, Finanstilsynet, hvor hun blant annet leder banktilsyn og er ansvarlig for hvitvaskingsrundskrivet. Heidi har tidligere jobbet som advokat i Deloitte Advokatfirma.

 

Foto: Morten Nilsen

Morten Nilsen

Seniorrådgiver, Finanstilsynet

Morten Nilsen er seniorrådgiver i Seksjon for anti-hvitvasking og betalingsforetak, Finanstilsynet. Han har ti års erfaring med bl.a. oppfølging av etterlevelse av hvitvaskingsloven og strategisk analyse av hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet ved EFE/ØKOKRIM og Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter. Han har også vært medlem av Norges FATF-delegasjon. Nilsen er Master i kriminologi fra UiO.

Foto: Stig Nielsen

Stig Nielsen

Director at Finanstilsynet Danmark

Stig Nielsen was employed in the Ministry of Industry from 1986 to 1989, and has been employed in the DFSA since November 1989. From 1993 to 1999 Stig Nielsen was responsible for supervision of market risk and operational risk in large banks and investment banks. In 1999 Stig Nielsen was appointed as Director of the Securities Division. In this Division he had responsibility for the regulation and supervision of the securities markets, including the regulated markets, market transparency, take over bids, market abuse and prospectuses.

February 2007 to June 2017 Stig Nielsen was Director of the Operational Risk Division. This Division was responsible for regulating and supervising stock broking companies, market risks and operational risks in large and medium sized banks, The Division was also responsible for resolution planning for banks.

Since July 2017, Stig Nielsen has been Director of the DFSAs AML/CTF Division. Stig Nielsen is Head of the Danish delegation to FATF and Chairman of the Danish AML/CTF Forum where all Danish Authorities responsible for AML and CTF are represented.

Foto: Svein Parnas

Svein Parnas

CTO og gründer, T-Rank

Svein Parnas er Teknisk Direktør i T-Rank, og er også en av gründerne. Han er en meget erfaren utvikler med ekspertise i matematikk, søketeknologi, dataintegrasjon, skalerbare systemer og databaser. Han har vært sentral i utviklingen av algoritmene til T-rank. Han er gründer av Basefarm og CPM i tillegg til å ha erfaring fra blant annet Kvasir og Retriever. Svein har sin utdannelse i informasjonsteknologi fra UiO.

Foto: Arne Petter Omholt

Arne Petter Omholt

CEO og gründer, T-Rank

Arne Petter Omholt er Adm.dir i T-rank, og er også en av gründerne. Han har variert erfaring fra salg- og forretningsutvikling, og har vært med på flere startups, deriblant Basefarm. Omholt har internasjonal erfaring med salg og leveranser av løsningen innenfor compliance til Finansbransjen.
Arne Petter Omholt har en MSc i Informatikk fra UiO.

Photo: Tyler Nielsen

Tyler Nielsen

Head of Advisory-Sanctions, Nordea

Tyler Nielsen is currently the Head of Advisory – Sanctions at Nordea, covering sanctions for all of Nordea’s global operations as part of the Group Financial Crime Compliance office.  Tyler joined Nordea after serving as senior analyst and senior policy advisor in the US Department of the Treasury’s office of Terrorism and Financial Intelligence and US Department of State’s Office of Sanctions Policy and Implementation. In these roles, he aided US sanctions policy formation and enforcement on Iran, North Korea, Russia, Syria, and other countries in the Middle East and Africa. Tyler has extensive experience engaging on sanctions matters with Nordic governments, financial institutions and businesses, including serving as an economic officer at US Embassy Helsinki.  

 

Photo: Logo UNODC

Oliver Gadney

UNODC, United Nations, Global Programme against AML/CFT

Oliver Gadney works for the Global Programme against Money Laundering, Financing of Terrorism and Proceeds of Crime (GPML) at the United Nations Office on Drugs and Crime. Oliver leads for GPML on delivering technical assistance to Member States globally on operational counter terrorist financing, and financial disruption methodologies in relation to forestry crime and proliferation of weapons of mass destruction. Prior to joining UNODC in 2013, Oliver was a detective in the UK Counter Terrorism Command at New Scotland Yard in London, with a specialism in financial investigations and covert operations. Oliver speaks Russian fluently and holds a Masters degree in Classics from Jesus College, Oxford University, UK.

Foto: Logo PST

Finn Stuart Jordet

Seksjonsleder Politiets sikkerhetstjeneste

Polititjenestemann i 30 år. Jobbet med økonomisk kriminalitet i lokalt politi. Ansatt ved EFE/ØKOKRIM i 8 år. Erfaring som sikkerhetsleder fra næringslivet og tidligere leder av Interpols arbeidsgruppe mot Hvitvaskling og Finansiering av terrorisme. Jobber nå som seksjonsleder i PST. Fagansvar for finansiell etterretning.

Foto: Jørgen Dyrhaug

Jørgen Dyrhaug

Seniorrådgiver Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Jørgen Dyrhaug jobber til daglig med datasikkerhet i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).  Han jobbet 14 år i Forsvarsdepartementet før han startet i NSM i begynnelsen av 2013. Han er utdannet sivilingeniør fra NTH. Tidligere har han også jobbet noen år i privat virksomhet.

Foto: Nina P.

Nina Prestårhus Bjærke

Spesialetterforsker, ØKOKRIM

Nina Prestårhus Bjærke har vært ansatt som spesialetterforsker på ØKOKRIM siden 1999, og har de siste 10 årene arbeidet med analyse av mistenkelige transaksjoner og metodeutvikling på Enheten for finansiell etterretning. Hun deltar også i samarbeidsorganer for hvitvaskingsenhetene i EU.

Foto:Klingenberg

Merete Klingenberg

Politioverbetjent ØKOKRIM

Merete Klingenberg er teamleder for analysetemaet ved Enheten for finansiell etterretning ved ØKOKRIM. Hun har vært ansatt på Enheten for finansiell etterretning ved ØKOKRIM siden 2006, er politiutdannet og har bred erfaring fra analyse, etterforskning og etterretning.

Svein Arild Damslora. Foto.

Sven Arild Damslora

Førstestatsadvokat ØKOKRIM

Sven Arild Damslora er førstestatsadvokat og avdelingsleder i Enhet for finansiell etterretning (EFE) i Økokrim. EFE er Norges nasjonale Financial Intelligence Unit (FIU). EFE er en sentral aktør i det nasjonale regimet for å forebygge og bekjempe hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av masseødeleggelsesvåpen. Enhetens primære oppgave er å motta og analysere rapporter om mistenkelige transaksjoner (MT-rapporter) fra rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven.

Foto: Anders S. Worren

Anders Schiøtz Worren

Seksjonssjef Finanstilsynet

Anders Worren leder Finanstilsynets seksjon for anti-hvitvasking og betalingsforetak. Han har tidligere jobben med blant annet AML/CFT i Justisdepartementet, og ledet Norges delegasjon til Financial Action Task Force.

Atle Roaldsøy.foto.

Atle Roaldsøy

Advokat, Finans Norge

Atle Roaldsøy arbeider med spørsmål som gjelder økonomisk kriminalitet og hvitvasking i Finans Norge, finansjuridisk enhet. Før det var han fagdirektør i Internasjonal seksjon, Justis- og beredskapsdepartementet. Atle har bred erfaring fra påtalemyndigheten og har blant annet vært påtaleleder ved Økonomiavsnittet i Oslo Pd og leder for Hvitvaskingsenheten i ØKOKRIM. Han har hovedsakelig arbeidet med internasjonale saker innenfor området økonomisk kriminalitet, med et særlig fokus på korrupsjons- og hvitvasking. Han ledet Norges delegasjoner til OECD Working Group on Bribery og GRECO, og har deltatt aktivt i arbeid med nasjonal og internasjonal oppfølging av FN-konvensjonen mot korrupsjon. Han var leder for Norges delegasjon til FATF 2005-2009. Atle var medlem av hvitvaskingslovutvalget som skulle følge opp FATFs 40 anbefalinger og evalueringsrapport om Norge fra 2014, samt EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Han deltok også i utvalget som utredet forrige revisjon av hvitvaskingsregelverket.

Kontaktperson

 • Lillemor Döbel Bakke

  Senior prosjektleder

  23 28 42 64

  Send e-post

 • Hanne Berntsen

  For praktiske spørsmål og påmelding

  23 28 42 17

  Send e-post

Finans Norge arrangementer

Se alle arrangementer