Øyvind Aass

Gå til hovedinnhold
Foto: Øyvind Aas

Øyvind Aass

Adm. direktør SpareBank1 Banksamarbeidet

Øyvind Aass er administrerende direktør for SpareBank 1 Banksamarbeidet, som består av en rekke utviklings- og fagmiljøer, som leverer forretningsplattformer og felles forvaltnings- og utviklingstjenester til de 14 eierbankene i alliansen. 
Øyvind har lang erfaring i SpareBank 1-alliansen. Han har vært med helt fra SpareBank 1 ble etablert - først i det som nå er SpareBank 1 BV, via en periode som daglig leder for SamSpar, til han i 2007 kom til SpareBank 1 Gruppen. Han satt i perioden 2008-2013 i SpareBank 1 Gruppens konsernledelse med ansvaret for Banksamarbeidet. Før Øyvind kom tilbake som leder av Banksamarbeidet i mars 2017, ledet han prosjektavdelingen, satsningen på mCASH og Kjernebankprogrammet.