Prebensen Inger Lise

Gå til hovedinnhold

Seniorkonsulent Inger Lise Prebensen

Tittel
For spørsmål om påmelding og andre praktiske ting:
E-post
Finans.Dag@finansnorge.no
Telefon
23 28 43 65
Mobil
90 74 70 05
Arbeidsområder
Stab- og støttefunksjon i prosessområde livsforsikring og pensjon, administrerer ROFF- og ROLP-registrene ved henvendelser, ansvar for kontaktregisteret og medlemsregisteret, bistår styresekretariatet samt andre prosessområder med administrativ bistand