Gunnar Bovim

Gå til hovedinnhold
Foto: Gunnar Bovim

Gunnar Bovim

Rektor NTNU

Gunnar Bovim har vært rektor ved NTNU siden 2013. Rektor er øverste leder for NTNUs faglige og administrative virksomhet. Bovim er professor i nevrologi ved NTNU. Han har blant tidligere vært adm. direktør for Helse Midt-Norge og adm. direktør for St. Olavs Hospital. Bovim ble utdannet lege i 1985 ved Universitetet i Bergen. Han videreutdannet seg til spesialist i nevrologi i 1993 og tok doktorgraden i nevrologi ved Universitetet i Trondheim samme år.  

I 1998 ble han professor i nevrologi ved NTNU. Fra 1996 til 1998 var han prodekan, og fra 1999 til 2005 dekan ved Det medisinske fakultetet, NTNU. I perioden 2000–2005 var han leder for tematisk satsingsområde medisinsk teknologi, NTNU. Bovim har og har hatt en rekke styreverv, nasjonalt og internasjonalt.