Dag Rune Olsen

Gå til hovedinnhold
Foto: Dag Rune Olsen

Dag Rune Olsen

Rektor Universitetet i Bergen

Professor Dag Rune Olsen er valgt som rektor ved Universitetet i Bergen i perioden 2017-2021. Dette er hans andre periode som valgt rektor ved UiB. Han var dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen fra 2010, og fram til han tiltrådte som rektor i 2013. 

Olsen var tidligere forskningssjef ved Radiumhospitalet i Oslo og er professor i medisinsk fysikk. Hans forskningsfelt er strålebehandling og kreft. Olsen har publisert over 120 vitenskapelige artikler i internasjonale, fagfellevurderte tidsskrifter, i tillegg til bokkapitler og populærvitenskapelige arbeider. Olsen har hatt en rekke internasjonale verv, arrangert flere internasjonale møter og konferanser og vært medlem av redaktørråd i flere internasjonale fagtidsskrifter.