Velkommen!

Gå til hovedinnhold
november

Finans Norge kapitalkravseminar 2019

Tid: 12. november 10.00 - 15.00
Sted: Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, Oslo.

Deltakeravgift: 3100 kr

Registrering og kaffe fra kl. 09.30

Finans Norge kapitalkravseminar 2019

Velkommen!

Finans Norge inviterer 12. november til seminar om sentrale endringer i kapitalkravsregelverket. Endringstakten er fortsatt stor på dette feltet, og vi har satt sammen et faglig interessant program. Seminaret retter seg mot banksjefer og fagspesialister som ønsker å holde seg oppdatert på utviklingen innenfor kapitalkravsregelverket. Fjorårets konferanse samlet 150 deltakere.

Les mer om programmet her!

Programpunkter:

  • Innledning – Erik Johansen, direktør Finans Norge
  • Om videre utvikling av kapitalkravregelverket – Ann Viljugrein, avdelingsdirektør i Finanstilsynets avdeling for bank og forsikringstilsyn
  • Stresstester som grunnlag for kapitalkrav og kapitalplanlegging – Roar Hoff, divisjonsdirektør DNB
  • Markedseffekter av EØS-tilpasning av kapitalkravene, Joakim Svingen, Arctic Securities
  • Om nye kapitalkrav og effekter for ulike typer banker, Eirik Christensen, Sbanken ASA
  • Verdipapirisering, Anders Bruun-Olsen, Nordic CFO Santander Consumer Bank

 

Programmet er under utarbeidelse, og vi vil fortløpende legge ut mer informasjon. Men sett gjerne av dagen allerede nå!

 

Vel møtt!