Velkommen!

Gå til hovedinnhold
november

Finans Norge kapitalkravseminar 2019

Tid: 12. november 10.00 - 15.00
Sted: Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, Oslo
Deltakeravgift: 3100 kr

 

Seminaret er nå vel over, tusen takk til alle som deltok!

 

Finans Norge kapitalkravseminar 2019

Velkommen!

Finans Norge inviterer 12. november til seminar om sentrale endringer i kapitalkravsregelverket. Endringstakten er fortsatt stor på dette feltet, og vi har satt sammen et faglig interessant program. Seminaret retter seg mot banksjefer og fagspesialister som ønsker å holde seg oppdatert på utviklingen innenfor kapitalkravsregelverket. Fjorårets konferanse samlet 150 deltakere.

Les mer om programmet her!

På konferansen får vi bl.a. innlegg fra Ann Viljugrein, avdelingsdirektør Finanstilsynet om videre utvikling i kapitalkravsregelverket. Vi får videre bl.a. innlegg om:

 - Nye kapitalkrav og effekter for ulike typer banker
 - Stresstester som grunnlag for kapitalkrav og kapitalplanlegging
 - Markedseffekter av EØS-tilpasning av kapitalkravene
 - Verdipapirisering og forholdet til kapitalkrav                     

 

Her finner du konferanseprogrammet

 

Thon Hotell Opera ligger noen få skritt fra Oslo Sentralbanestasjon. Vi åpner for registrering og kaffe fra kl. 09.30

 

Vel møtt!