Fagseminar om ny hvitvaskingslov januar 2019

Gå til hovedinnhold
januar

Fagseminar om ny hvitvaskingslov januar 2019

Tid: 10. januar 2019, Kl.10.00-15.30
Sted: Bjørvika konferansesenter, Dronning Eufemias gate 6, Oslo

Fagseminaret er nå avsluttet, og vi sier tusen takk til alle dere som deltok!

Presentasjonene fra seminaret finner du her!

Fagseminar om ny hvitvaskingslov januar 2019

Fagseminar om ny hvitvaskingslov januar 2019

I mai 2018 ble den nye hvitvaskingsloven vedtatt. Loven innebærer til dels nye og strengere krav til rapporteringspliktiges tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Finans Norge inviterer 10. januar til et fagseminar som vil ta for seg de mest sentrale lovendringene. Vi vil se nærmere på hva som er nytt i loven med forskrifter, og aktuelle problemstillinger til etterlevelse av lovens krav.

Seminaret vil bl.a. omhandle følgende tema:

  • De viktigste endringene i ny lov, herunder innføring av nytt sanksjonsregime.
  • Hvitvasking som operasjonell risiko.
  • Kravet til virksomhets innrettet risikovurdering og rutiner.
  • Reelle rettighetshavere - rapport “Direkte og indirekte eiere”.