Velkommen!

Gå til hovedinnhold
juni

Fagseminar om ny hvitvaskingslov - juni 2019

Tid: 13. juni 2019, kl. 10:00 til 15:30
Sted: Bjørvika konferansesenter, Dronning Eufemias gate 6, Oslo
Deltakeravgift: 2950 kr
Registrering og kaffe: fra kl. 0930

Seminaret er nå vel avsluttet, tusen takk til alle som deltok!

Fagseminar om ny hvitvaskingslov - juni 2019

Velkommen!

I 2018 ble den nye hvitvaskingsloven vedtatt. Loven innebærer til dels nye og strengere krav til rapporteringspliktiges tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. I den anledning inviterer Finans Norge til et nytt fagseminar den 13. juni, der vi ser nærmere på hva som er nytt i loven med forskrifter, og aktuelle problemstillinger til etterlevelse av lovens krav.

Les mer om programmet her!

Om programmet

Under dagen vil bl.a. Anders Worren fra Finanstilsynet gjennomgå det nye hvitvaskingsrundskrivet. Adm. direktør Arne Petter Omholt, og og CTO Svein Parnes i T-Rank vil snakke om reelle rettighetshavere i praksis – konsekvenser av ny hvitvaskingslov. Vi skal se nærmere på rettslige og praktiske problemstillinger ifh til den nye hvitvaskingsloven. Med oss her har vi bl.a. advokat Camilla Rieber Waldjac fra Handelsbanken, samt Julie Namork Meyn og Atle Roaldsøy fra Finans Norge. Kristine Rørholt fra Wikborg Rein Advokatfirma, vil holde et innlegg om Virksomhetsinnrettet risikovurdering, og vi har også satt av en time til ØKOKRIM i programmet.

 Programmet vil bl.a. omhandle disse temaene: 

 - Nytt hvitvaskingsrundskriv
 - Virksomhetsinnrettet risikostyring
 - Ny hvitvaskingslov – rettslige og praktiske problemstillinger, utvalgte
   temaer
 - Internasjonal utvikling i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering
 - Reelle rettighetshavere i praksis – konsekvenser av ny hvitvaskingslov
 - ØKOKRIM – enheten for finansiell etterretning

 

Her finner du programmet!

 

PÅMELDING

Alle plasser på dette seminaret er nå fulltegnet.
Hvis du har ansvar og oppgaver innen antihvitvaskingsarbeidet i forsikring, anbefaler vi at du melder deg på vårt kurs Hvitvaskingsrisiko og compliance som arrangeres den 12. september på KS agenda. Mer informasjon om dette kurset vil bli lagt ut på våre arrangementssider innen kort tid.

Ellers må dere ikke gå glipp av årets Hvitvaskingskonferanse som i år arrangeres på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport den 19. til 20. november. Konferansen er et samarbeid mellom ØKOKRIM, Finanstilsynet og Finans Norge. 

Les mer om konferansen her.

 

Praktisk informasjon

Bjørvika Konferansesenter finner du i Oslo Atrium, vest i Bjørvika og som en av Operahusets nærmeste naboer. Seminaret starter kl. 10.00 og avsluttes kl. 15.30. Registrering fra kl. 0930. Det vil bli servert en god lunsj underveis.

Vel møtt!