Velkommen!

Gå til hovedinnhold
juni

Fagseminar om ny hvitvaskingslov - juni 2019

Tid: 13. juni 2019, kl. 10:00 til 15:30
Sted: Bjørvika konferansesenter, Dronning Eufemias gate 6, Oslo
Deltakeravgift: 2950 kr

Fagseminar om ny hvitvaskingslov - juni 2019

Velkommen!

I 2018 ble den nye hvitvaskingsloven vedtatt. Loven innebærer til dels nye og strengere krav til rapporteringspliktiges tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. I den anledning inviterer Finans Norge til et nytt fagseminar den 13. juni, der vi ser nærmere på hva som er nytt i loven med forskrifter, og aktuelle problemstillinger til etterlevelse av lovens krav.

Les mer om programmet her!

Om programmet

Under dagen vil bl.a. Anders Worren fra Finanstilsynet gjennomgå det nye hvitvaskingsrundskrivet. Adm. direktør Arne Petter Omholt, og og CTO Svein Parnes i T-Rank vil snakke om reelle rettighetshavere i praksis – konsekvenser av ny hvitvaskingslov. Vi skal se nærmere på rettslige og praktiske problemstillinger ifh til den nye hvitvaskingsloven. Med oss her har vi bl.a. advokat Camilla Rieber Waldjac fra Handelsbanken, samt Julie Namork Meyn og Atle Roaldsøy fra Finans Norge. Kristine Rørholt fra Wikborg Rein Advokatfirma, vil holde et innlegg om Virksomhetsinnrettet risikovurdering, og vi har også satt av en time til ØKOKRIM i programmet.

 Programmet vil bl.a. omhandle disse temaene: 

 - Nytt hvitvaskingsrundskriv
 - Virksomhetsinnrettet risikostyring
 - Ny hvitvaskingslov – rettslige og praktiske problemstillinger, utvalgte
   temaer
 - Internasjonal utvikling i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering
 - Reelle rettighetshavere i praksis – konsekvenser av ny hvitvaskingslov
 - ØKOKRIM – enheten for finansiell etterretning

 

PROGRAM

 

Praktisk informasjon

Bjørvika Konferansesenter finner du i Oslo Atrium, vest i Bjørvika og som en av Operahusets nærmeste naboer. Seminaret starter kl. 10.00 og avsluttes kl. 15.30. Det vil bli servert en god lunsj underveis.

Vel møtt!