Program

Gå til hovedinnhold
juni

Fagseminar om ny hvitvaskingslov - juni 2019

Tid: 13. juni 2019, kl. 10:00 til 15:30
Sted: Bjørvika konferansesenter, Dronning Eufemias gate 6, Oslo
Deltakeravgift: 2950 kr
Registrering og kaffe: fra kl. 0930

Seminaret er nå vel avsluttet, tusen takk til alle som deltok!

Fagseminar om ny hvitvaskingslov - juni 2019

Program

Registrering og kaffe fra kl. 09.30

Ordstyrer: Atle Roaldsøy, Finans Norge

 • 10.00-10.05

  Velkommen!

 • 10.05-11.00

  Nytt hvitvaskingsrundskriv

 • 11.00-11.15

  Pause

 • 11.15-12.00

  Virksomhetsinnrettet risikovurdering

 • 12.00-12.45

  Lunsj

 • 12.45-13.45

  Fra rapport om mistenkelige transaksjoner til straffesak

 • 13.45-14.00

  Pause

 • 14.00-14.55

  Ny hvitvaskingslov – rettslige og praktiske problemstillinger, utvalgte emner

  Internasjonal utvikling i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering

 • 15.00-15.30

  Reelle rettighetshavere i praksis – konsekvenser av ny hvitvaskingslov

 • 15.30

  Takk for nå, og vel hjem!