Foredragsholdere

Gå til hovedinnhold
juni

Fagseminar om ny hvitvaskingslov - juni 2019

Tid: 13. juni 2019, kl. 10:00 til 15:30
Sted: Bjørvika konferansesenter, Dronning Eufemias gate 6, Oslo
Deltakeravgift: 2950 kr
Registrering og kaffe: fra kl. 0930

Seminaret er nå vel avsluttet, tusen takk til alle som deltok!

Fagseminar om ny hvitvaskingslov - juni 2019

Foredragsholdere

Foto: Anders S. Worren

Anders Schiøtz Worren

Seksjonssjef Finanstilsynet

Anders Worren leder Finanstilsynets seksjon for anti-hvitvasking og betalingsforetak. Han har tidligere jobben med blant annet AML/CFT i Justisdepartementet, og ledet Norges delegasjon til Financial Action Task Force.

Foto: Nina P.

Nina Prestårhus Bjærke

Spesialetterforsker, ØKOKRIM

Nina Prestårhus Bjærke har vært ansatt som spesialetterforsker på ØKOKRIM siden 1999, og har de siste 10 årene arbeidet med analyse av mistenkelige transaksjoner og metodeutvikling på Enheten for finansiell etterretning. Hun deltar også i samarbeidsorganer for hvitvaskingsenhetene i EU.

Foto:Klingenberg

Merete Klingenberg

Politioverbetjent ØKOKRIM

Merete Klingenberg er teamleder for analysetemaet ved Enheten for finansiell etterretning ved ØKOKRIM. Hun har vært ansatt på Enheten for finansiell etterretning ved ØKOKRIM siden 2006, er politiutdannet og har bred erfaring fra analyse, etterforskning og etterretning.

Foto: Rørholt

Kristine Frivold Rørholt

Senioradvokat, Wikborg Rein Advokatfirma AS

Kristine Frivold Rørholt er senioradvokat i advokatfirmaet Wikborg Rein. Hun er tilknyttet firmaets fagområde for kapitalmarkeder, med hovedfokus på finansregulatoriske temaer. Rørholt har bakgrunn fra Finansdepartementet, Høyesterett og Oslo tingrett. Hun har særlig innsikt til spørsmål knyttet til tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, både gjennom å ha hatt ansvar for dette regelverket i Finansdepartementet og gjennom rollen som sekretær for lovutvalget som utredet implementering av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Hun har også tidligere arbeidet med bl.a. lov- og forskriftsarbeid for verdipapirfond.

Camilla Rieber Waldjac

Camilla Rieber Waldjac

Advokat, Handelsbanken

Camilla arbeider til daglig som advokat i handelsbanken. Før det arbeidet hun som advokat ved Nordeas juridiske avdeling, der hun i all hovedsak bisto banken i dens AML og sanksjons arbeide. Hun har videre deltatt i flere utvalg i Finans Norge, og sitter for tiden i Fagutvalg for økonomisk kriminalitet og hvitvasking.

Foto: Svein Parnas

Svein Parnas

CTO og grunder i T-Rank

Svein Parnas er Teknisk Direktør i T-Rank, og er også en av gründerne. Han er en meget erfaren utvikler med ekspertise i matematikk, søketeknologi, dataintegrasjon, skalerbare systemer og databaser. Han har vært sentral i utviklingen av algoritmene til T-rank. Han er gründer av Basefarm og CPM i tillegg til å ha erfaring fra blant annet Kvasir og Retriever. Svein har sin utdannelse i informasjonsteknologi fra UiO.

Foto: Arne Petter Omholt

Arne Petter Omholt

Adm. direktør og grunder i T-Rank

Arne Petter Omholt er Adm.dir i T-rank, og er også en av gründerne. Han har variert erfaring fra salg- og forretningsutvikling, og har vært med på flere startups, deriblant Basefarm. Omholt har internasjonal erfaring med salg og leveranser av løsningen innenfor compliance til Finansbransjen.
Arne Petter Omholt har en MSc i Informatikk fra UiO.

Foto:Meyn

Julie Namork Meyn

Juridisk rådgiver Finans Norge

Julie Namork Meyn har vært jurdisk rådgiver i finansjuridisk enhet i Finans Norge siden februar 2017, der hun jobber med fagfeltene hvitvasking og økonomisk kriminalitet. Hun har tidligere jobbet som advokatfullmektig i Advokatfirmet BAHR. Meyn var ferdig utdannet jurist fra UiB i 2014

Atle Roaldsøy.foto.

Atle Roaldsøy

Advokat, Finans Norge

Atle Roaldsøy var før det fagdirektør i Internasjonal seksjon, Justis- og beredskapsdepartementet. Atle har bred erfaring fra påtalemyndigheten og har blant annet vært påtaleleder ved Økonomiavsnittet i Oslo Pd og leder for Hvitvaskingsenheten i ØKOKRIM. Han har hovedsakelig arbeidet med internasjonale saker innenfor området økonomisk kriminalitet, med et særlig fokus på korrupsjons- og hvitvasking. Han ledet Norges delegasjoner til OECD Working Group on Bribery og GRECO, og har deltatt aktivt i arbeid med nasjonal og internasjonal oppfølging av FN-konvensjonen mot korrupsjon. Han var leder for Norges delegasjon til FATF 2005-2009. Atle var medlem av hvitvaskingslovutvalget som skulle følge opp FATFs 40 anbefalinger og evalueringsrapport om Norge fra 2014, samt EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Han deltok også i utvalget som utredet forrige revisjon av hvitvaskingsregelverket.

Kontaktperson

Finans Norge arrangementer

Se alle arrangementer