Henrik Bredholt Flygind

Gå til hovedinnhold
Foto: Henrik Flygind

Henrik Bredholt Flygind

Partner PwC Norway

Henrik er partner i Financial Services i PwC’s Risk Advisory Services. Han er en av PwCs mest erfarne og kompetente rådgivere og internrevisorer innenfor bank/finans- området. Han er utdannet statsautorisert revisor og har jobbet til sammen 18 år med rådgivning, revisjon eller operativt i den finansielle sektoren. Henrik har kjernekompetanse på regulatoriske rammeverk, intern kontroll, risikostyring, compliance, corporate governance og internrevisjon innenfor bank, forsikring og kapitalforvaltning.