Ole-Jørgen Karlsen

Gå til hovedinnhold
Foto: Ole Jørgen Karlsen

Ole-Jørgen Karlsen

Seksjonssjef Finanstilsynet.

Ole-Jørgen har siden 2012 ledet Finanstilsynets seksjon for forvaltning og kriseberedskap, som har ansvar for bl.a. konsesjonstildeling og avvikling og krisehåndtering av banker og forsikringsforetak. Han har også tidligere hatt et særlig ansvar for Finanstilsynets oppgaver knyttet til soliditetssvikt i banker og forsikringsforetak, og håndterte den offentlige administrasjonen av Kaupthings norske filial og de to forsikringsselskapene i Star-konsernet.