Foredragsholdere

Gå til hovedinnhold
september

Fagseminar krisehåndteringsregelverk

Finans Norge, i samarbeid med Finanstilsynet, Norges Bank og Bankenes sikringsfond, inviterer til fagseminar om krisehåndtering i Norge under det nye krisehåndteringsregelverket. Heldagsseminaret finner sted 12. september 2019 på Felix konferansesenter i Oslo.

Fagseminar krisehåndteringsregelverk

Foredragsholdere

Foto: Torbjørn Hægeland

Torbjørn Hægeland

Direktør for Finansiell stabilitet i Norges Bank

Torbjørn Hægeland har siden 2016 vært direktør for avdelingen Finansiell stabilitet og er medlem av ledergruppen i Norges Bank. Han har tidligere erfaring som forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå. Hægeland har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo.

Foto: Tor R. Foss

Tor Runshaug Foss

Juridisk direktør i bankenes sikringsfond

Foss har vært juridisk direktør siden august 2018 og inngår i ledergruppen. Han kom fra stilling som tilsynsrådgiver i Finanstilsynets seksjon for forvaltning og kriseberedskap. Før dette arbeidet han i 8 år som forretningsadvokat med fokus på bank og transaksjoner, sist som senioradvokat i Kluge Advokatfirma DA. Foss has også vært dommerfullmektig i Stavanger tingrett i to år. Foss har vært styremedlem i Sparebank 1 SR-Bank Pensjonskasse, og er varamedlem i styret til Garantiordningen for Skadeforsikring. Foss er jurist fra Universitet i Bergen i 2001 og fikk advokatbevilling i 2004.

Foto: May C. Bruun-Kallum

May Camilla Bruun-Kallum

Fagansvarlig Finanstilsynet

May Camilla Bruun-Kallum har jobbet i Finanstilsynet siden 2012 og har fagansvar for gjenopprettingsplaner og vurdering av foretakenes risiko og kapitalbehov (SREP). Hun er utdannet siviløkonom og statsviter, samt autorisert finansanalytiker (AFA).

 

Foto: Knut Lykke

Knut Lykke

Tilsynsrådgiver Finanstilsynet

Knut Lykke er tilsynsrådgiver i seksjon for forvaltning og kriseberedskap og jobber med krisehåndtering innen bank- og forsikringsvirksomhet. Knut har jobbet i Finanstilsynet siden 2006, opprinnelig med regnskapsfører- og revisortilsyn, deretter med forvaltningssaker på bank og forsikring. Før dette har han erfaring som rådgiver i Justisdepartementet, advokatfullmektig i privat advokatvirksomhet og dommerfullmektig ved Oslo skifterett- og byskriverembete. Han er Cand. Jur. fra Universitetet i Oslo.

 

Foto: Petter Jacobsen

Petter Jacobsen

Spesialrådgiver Finanstilsynet

Petter Jacobsen er spesialrådgiver i seksjon for forvaltning og kriseberedskap og arbeider med krisehåndtering innen bank og forsikring. I Finanstilsynet har Petter siden 2005 arbeidet bl.a. med regelverksutvikling for kapitaldekning, makrotilsyn mv., med vurdering av bankers interne modeller og med stedlig tilsyn og oppfølging av banker. I tillegg har han bl.a. erfaring fra Eksportfinans, Eika-gruppen og Den norske Bankforening (Finans Norge). Han er siviløkonom med høyere avdelings eksamen i samfunnsøkonomi fra NHH.

Foto: Ole Jørgen Karlsen

Ole-Jørgen Karlsen

Seksjonssjef Finanstilsynet.

Ole-Jørgen har siden 2012 ledet Finanstilsynets seksjon for forvaltning og kriseberedskap, som har ansvar for bl.a. konsesjonstildeling og avvikling og krisehåndtering av banker og forsikringsforetak. Han har også tidligere hatt et særlig ansvar for Finanstilsynets oppgaver knyttet til soliditetssvikt i banker og forsikringsforetak, og håndterte den offentlige administrasjonen av Kaupthings norske filial og de to forsikringsselskapene i Star-konsernet.