Velkommen!

Gå til hovedinnhold

Velkommen!

Finans Norge og SPAMA inviterer til sitt årlige complianceseminar 24. til 25. september, som i år arrangeres på Hotell Bristol i Oslo. Seminaret er praktisk rettet og en viktig møteplass for alle som arbeider med compliance i bank.

Les mer om programmet her!

Om programmet

Seminaret omfatter sentrale regulatoriske nyheter samt praktiske problemstillinger som er særlig relevante for compliancearbeidet i banker og verdipapirforetak. Målsettingen er å gi deltakerne en oppdatering i hva som er nytt og endret i relevante regelverk, samt å skape en god møteplass der deltakerne kan dele erfaringer og bygge nettverk.

 • Organisering av compliance I DNB
 • Nytt fra Finanstilsynet
 • MiFID II – Finanstilsynets markedsundersøkelse 
  om bl.a. produkthåndtering og investeringsrådgivning
 • Når robotene autoriseres
 • Need-to-know» for complianceansvarlige på verdipapirområdet
 • Finanstilsynet på stedlig tilsyn
 • Bransjenorm personvern 
  – status og veien videre
 • Hvitvasking - nytt rundskriv og ny risikovurdering fra Finanstilsynet. Hva er særskilt viktig for compliance?
 • Hvordan lede uten personalansvar

Detaljert program finner du her

Vel møtt!