Solveig Longva Nilsen

Gå til hovedinnhold
Foto: Solveig L. Nilsen

Solveig Longva Nilsen

Complianceansvarlig Sparebanken Sør

Solveig Nilsen har vært compliance-ansvarlig i Sparebanken Sør siden 2015. Fra 2006-2015 jobbet hun som bedriftsrådgiver i samme bank Fra 2000-2006 satt hun med likviditets- og økonomistyring i Color Line AS.. Solveig er utdannet innen økonomi ved Universitetet i Agder. Solveig har også vært politisk aktiv og har sittet i bystyre og byutviklingsstyret i Kristiansand.