Birte Berg

Gå til hovedinnhold
Foto: Birte Berg

Birte Berg

Senioradvokat Schjødt

Birte Berg er senioradvokat i Schjødt. Hun er spesialisert innen verdipapirrett og de regulatoriske kravene til foretak under tilsyn, inkludert verdipapirforetak, banker og forvaltningsselskaper for verdipapirfond. Birte begynte i Schjødt i 2014. Hun kom fra stillingen som seniorrådgiver i avdeling for markedstilsyn i Finanstilsynet, hvor hun arbeidet i over fem år. Hun var fagansvarlig i seksjon for verdipapirforetak og infrastruktur, med ansvar for organisering av verdipapirforetak, kravene til foretakenes styre, ledelse og compliance og ansattes egenhandel mv., og har stått sentralt i forvaltning og utvikling av regler og praksis på dette feltet de siste årene.

Videre hadde hun et særskilt ansvar for saker knyttet til hvitvaskingsregelverket og godtgjørelsesordninger innenfor verdipapirområdet. Birte har også deltatt på en rekke stedlige tilsyn, med forberedelser, gjennomføring og oppfølging i etterkant.  I 2016-2017 var Birte sekretær for Verdipapirlovutvalget som blant annet foreslo gjennomføring av MiFID II i norsk rett.